Nyheter

Inger-Lise Skartlien (Ap) angrer på stahet

– Vi var litt eplekjekke til å begynne med, sier ryggeordføreren.

I dag møtes nok en gang forhandlingsutvalgene i Moss og Rygge for å finpusse avtalen om sammenslåing mellom de to kommunene. Denne gangen er også Råde invitert med og blir samtidig gitt muligheten til å komme med egne tilpasninger til avtalen. Tidligere har Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) og mosseordfører Tage Pettersen (H) understreket at dersom Råde vil bli med i den nye storkommunen, må de godta avtalen som allerede foreligger. Nå har de to ordførerne altså snudd.

– Vi var litt eplekjekke til å begynne med. Vi sa at vi bare kunne legge til Råde i avtalen dersom de ønsket å bli med. Vi var ikke innstilt på å lage en ny avtale, sier Skartlien nå.

Ikke enige før 16. juni

Det gleder Råde-ordfører René Rafshol (H).

– Dette viser at de ser at Råde kan bli en viktig del av en storkommune i mosseregionen. Det er vi takknemlige for, sier han.

Hvorvidt Råde kommer til å slå seg sammen med en annen kommune eller forbli som i dag, er han fortsatt usikker på. I tillegg til Moss, har Råde også Fredrikstad og Sarpsborg som alternativer. Endelig beslutning skal vedtas i kommunestyret den 16. juni.

– Jeg tror ikke det vil være klart før det klubbes. Det kan godt hende at det vil skifte fra det ene til det andre den 16. juni. Det vil nok ikke avgjøres før den dagen. Det er fortsatt mange som er usikre, sier han.

Blant dem er hans eget parti Høyre, Rådes største med 33,6 prosents oppslutning under forrige kommunevalg.

– Vi i Høyre har fortsatt ikke bestemt oss, sier Rafshol.

Ville trolig sagt nei ellers

De tre ordførerkollegaene har allerede kommet med et utkast til endringer tilpasset Rådes behov seg imellom. I dagens møte får forhandlingsutvalget i Råde muligheten til å tilpasse den ytterligere.

Ønsket til Moss og Rygge er at avtalen ender opp med å bli attraktiv nok til at Rådes politikere vil velge den dersom de sier ja til sammenslåing.

– Det er allerede mye spennende og bra i avtalen. Det som er viktig nå er at utvalget føler at de får gjennomslag for de viktigste punktene. Ellers kan vi ikke gå for det alternativet når en avgjørelse skal tas. Vi må være trygge på avtalen, sier Rafshol.

Vil beholde NAV-kontoret

Han har også inviterte administrasjonen og tillitsvalgte til møtet i dag. Han ser for seg flere punkter som trolig vil bli vurdert lagt til. Blant annet ønsker Råde at tjenester som Nav og Familiehuset blir værende i kommunen. De mer symbolske valgene, som navn og kommunevåpen, er allerede spikret.

– Det er mye som ligger på bordet som vi ikke kan gjøre noe med, men det er viktig å sette vårt fotavtrykk på avtalen også, sier ordføreren.