Moss fikk utbetalt nesten 30 millioner kroner på grunn av sammenslåingen

Mandag fikk 43 nye, sammenslåtte kommuner til sammen 820,4 millioner kroner i reformstøtte.

Blant de 43 kommunene finner vi Moss, som nylig slo seg sammen med Rygge.

De fikk ifølge NTB utbetalt 27.892.000 kroner i reformstøtte mandag. Støtten var et økonomisk virkemiddel for å få kommuner til å slå seg sammen i kommunereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2014.

Støtten avhenger av antall innbyggere i den nye kommunen. Ti store kommuner med over 50.000 innbyggere, blant annet Stavanger, Trondheim og Kristiansand, har fått utbetalt 33,5 millioner kroner. De minste kommunene med under 15.000 innbyggere får utbetalt 5,6 millioner kroner.

Det legges ingen føringer på bruk av reformstøtten, som utbetales av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.