Samtlige bensinstasjoner i Mossedistriktet har hatt tilnærmet lik pris på bensin og diesel i romjulen. FOTO: KENNETH STENSRUD

Lokal priskrig på bensin

- Det har vært en priskrig på bensin i Mossedistriktet. Det har ført til at prisen har vært opp mot to kroner billigere enn listeprisen, sier kommunikasjonsdirektør Pål Heldaas i Statoil.

Mange har nok reagert på at bensin- og dieselprisen har vært helt lik på de aller fleste bensinstasjonene i dagene før og etter nyttårsaften, og det har vært spekulert i om dieselavgiftene er blitt satt opp. Men forklaringen er annerledes.

- Det er historisk at avgiftene på diesel og bensin ikke er blitt satt opp i statsbudsjettet for 2015, sier Pål Heldaas, kommunikasjonsdirektør i Statoil.

Han forteller at avgiftene vanligvis blir regulert i henhold til inflasjonen, og noen ganger kommer det et også et påslag.

- Men for 2015 er det verken foretatt noen indeksregulering eller noe påslag, og finansminister Siv Jensen mener dermed at det er foretatt en avgiftslettelse. Det kan jo diskuteres, men det er i alle fall ikke blitt noen avgiftsøkning, sier han.

- Hvorfor er da prisene harmonisert mellom diesel og bensin?

- Det er et lokalt fenomen i Mossedistriktet, hvor det har vært en aggressiv kamp mellom bensinstasjonene den siste tida. Utgangspunktet er bensinprisen, og det er den som er satt ned ganske betydelig, og dermed havnet på nivå med diesel, svarer Heldaas.

 

Anbefalt prisnivå

- Men prisnivået blir vel bestemt sentralt?

- Våre analytikere ved hovedkontoret vurderer de ulike aspektene som inngår i prisene, og går ut med en anbefalt listepris. Denne prisen blir vurdert lokalt, og det blir fastsatt priser på både bensin og diesel, svarer Heldaas.

Normalt er det cirka én krone forskjell på de to drivstofftypene. Heldaas kan opplyse at dagens anbefalte prisnivå fra sentralt hold er 14,59 på bensin og 13,64 på diesel. Men i Moss er det omtrent lik pris på 12,50. Mossinger får dermed bensin som er omkring to kroner lavere enn anbefalt, mens én liter diesel er drøyt en krone lavere. Dette kommer forbrukerne til gode.

- Hvor lenge vil dette vare?

- Sannsynligvis svært kort tid. Når pumpeprisen blir så mye lavere enn listeprisen, vil forhandlerne gå med tap. Det vil derfor snart bli en normalisering.

 

Billigere bensin

Geir Hofgaard på Statoil Mosseporten forteller at prisnivået stadig svinger, og noen ganger skjer det at prisene på diesel og bensin faktisk blir tilnærmet like.

- Men det ser nå ut til å være en tendens til at bensinprisene blir noe billigere sammenlignet med diesel, sier han.

Hofgaard mener dette blant annet skyldes forhold i verdensmarkedet, og at det har lite med oss i lokalmiljøet å gjøre.

- Hvis vi ser til Sverige, så er bensinen blitt billigere, og er nå på omtrent samme nivå som her hjemme, sier Hofgaard.

Han understreker at det ikke er uvanlig at prisene på både bensin og diesel ligger under listeprisen i helgen og på mandager, men at dette bildet endrer seg utover i uka.

Rett før jul ble de sentrale oljeselskapene kalt inn på teppet til finansministeren for å forklare seg om hvorfor prisnivået ikke følger fallet i råoljeprisene på verdensmarkedet.

- Så lenge 60 prosent av pumpeprisen skyldes avgifter og 30 prosent er pris på innkjøp, har vi kun ti prosent å justere prisen med. Det er derfor ingen åpenbar sammenheng mellom fallet i oljeprisene og den prisen norske forbrukere må betale, forteller Heldaas i Statoil.