Sykehuset Østfold på Kalnes.

Fjernet feil svulst på kreftpasient

Først ett år senere ble feilen oppdaget.

Pasienten ved Sykehuset Østfold ble operert etter at det ble påvist kreft. Under en kontroll ett år senere oppdages det nok en gang en svulst.

Det viste seg at dette var den samme svulsten som egentlig skulle vært fjernet for ett år siden.

Under den første operasjonen ble en annen svulst fjernet i stedet.

Fargelegger svulster

Det slår Pasientsikkerhetsutvalget i Sykehuset Østfold (PSU) fast. De har gitt en vurdering av saken, som er offentliggjort gjennom sykehusets såkalte 3-3-meldinger, og konkludert med at dette handler om en ufullstendig primæroperasjon.

I ettertid har seksjonen presisert at alle svulster og polypper som oppdages under undersøkelse, skal farges slik at man er sikker på at man fjerner dem.

PSU anser denne løsningen som en god metode for å sikre at tidligere påviste svulster blir gjenfunnet.