Frihet?

DEBATT: Utenom ideelle organsisasjoner vil ikke Moss Arbeiderparti at private skal drifte våre basishelsetjenester, skriver ordfører Hanne Tollerud (Ap) i dette debattinnlegget.

En av sakene som skiller høyresiden fra venstresiden i norsk politikk er iveren etter privatisering og konkurranseutsetting. Vi ser det nasjonalt og vi har opplevd det lokalt.

 I 2017 kommunaliserte og re-kommunaliserte det nye styringsflertallet (Ap, Mdg, SV og Rødt) Orkerød sykehjem, Skoggata-bo og servicesenter og fritt brukervalg. I flere innlegg har det blitt påstått at konsekvensen er mindre frihet for oss innbyggere. Fritt brukervalg betyr at du kan velge mellom private tjenesteytere eller kommunale. Det betyr ikke at du kan velge hvem  (du kan ikke velge person) som kommer hjem til deg, men valget står mellom privat eller kommunalt. Det er også viktig å huske at kommunen er ansvarlig for tjenester som ytes, også fra de private selskapene. Erfaringer vi har viser at det er vanskelig å følge opp og kontrollere tjenester kommunen selv ikke leverer. Avvik som ble meldt inn ble ikke kjent for kommunen før lang tid etter.

Utenom ideelle organsisasjoner vil ikke Moss Arbeiderparti at private skal drifte våre basishelsetjenester. Privatisering eller konkurranseutsetting vil føre til et press på de som skal utføre tjenester (ansatte) og kommunen vil ikke kunne følge opp og sikre tjenster som utføres. 80 prosent av budsjettene er lønn og pensjon. Det sier seg selv at kutt i både lønn og pensjonsrettigheter er veien å gå hvis man skal tjene penger på disse tjenestene. Dette er ikke veien til Arbeiderpartiet.

Trygge arbeidstaker gir trygge tjenester og frihet handler om stillingstørrelse; lønn å leve av og trygge, forutsigbare arbeidsforhold.

Hanne Tollerud
Moss Arbeiderparti