3 meter unna miljøvernet..?

Regler må tilpasses virkelighetens verden, mener Jørn Ramberg (H).

Av: Jørn Ramberg, Moss Høyre

 

I Moss Avis omtales Kambo Marina sitt flotte miljøtiltak med heving og sanering av båtvrak. Nå er det en mulighet for at dette svært verdifulle arbeidet må stanses.

Virksomheten skal flytte innendørs, men for å få plass til nødvendige maskiner må bygget bli tre meter høyere enn reguleringsplanene sier.

Dette vil visstnok byråkratiet ikke være med på. Resultatet kan bli at arbeidet stanser og miljøbombene blir værende på havets bunn.

Så snevert har vi ikke råd til å tenke! Det er klart at regler også må tilpasses virkelighetens verden! Jeg kjenner ikke til hvor langt den politiske prosessen her er kommet, men dette vil Høyre gjøre alt for å få gjennomført.

Saken kan også brukes som en illustrasjon på hvordan Høyre har tenkt og praktisert byggesaker:

Hvis administrasjonen tidligere innstilte på avslag i en byggesøknad hadde Høyre som prinsipp at saken skulle behandles politisk for å gi søkeren en ny mulighet med «politiske øyne».

Denne praksisen vil Høyre gjeninnføre. Høyre vil at Nye Moss også skal være en ja-kommune der innbyggerne lett kan nå frem med sine saker. Høyre sier ja til fornuft, ja til positivitet!