Debatt

Endring krever nytt mandat

Moss Avis omtalte nylig at det politiske miljøet i Moss «spriker i alle retninger» når det gjelder ny riksvei 19 (Rv19). Ordførerens kommentar var at det hele var greit, for da fikk folk luftet sine tanker og meninger. Hun kommenterte videre at saken skulle tas opp igjen i formannskapet 1. februar.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

De fleste av våre folkevalgte har sagt og ment at de vi ha Rv19 i en tunnel under byen, da innforstått med en langtunnel. Da har alle pekt på ferjetrafikken primært og Jeløy-trafikken sekundert. Vi står nå rett ved et møte i formannskapet, hvor ordføreren vil at de 13 folkevalgte der skal enes om ÉN løsning. Vi tør minne om at Statens vegvesen (SVV) og kommunen har vært enige om at Rv19 også skulle tjene Jeløy-trafikken, som hadde Oslo som mål. Ved å knytte en ny Rv19 til E6 lenger sør, vil dette føre til en avvisende effekt og følgelig fortsatt stor trafikk gjennom byen på dagens Rv19. Det kan ingen være tjent med.

I korridor 4 over Høyda/Ekholt kan det ikke anlegges en langtunnel. Vi som har fulgt med i veiplanene siden 1989 vet at det er noen meter med morenegrus på toppen og kanskje 40 meter med kvikkleire under overflaten, der mye av korridor 4 er planlagt. Det egner seg dårlig til langtunnel, hvis ikke en skal risikere å rasere en masse boliger på Ekholt og at veiløsningen blir mye dyrere enn antatt.

Skal en finne fjell må en flytte korridoren lenger nord. Dersom en velger å ha tunnel-innslaget lagt til Kleberget, og en tunnel-trasé i en mer nordlig retning, må Samferdselsdepartementet gi SVV et nytt mandat. For det korridoralternativet ligger ikke i SVV mandat i dag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt