Debatt

Slipp ungdommen til

Jeg mener det er en absolutt styrke å sette ned stemmeretten. Unge er sultne, de er engasjerte, de er uredde, de har sterke meninger, skriver Sindre Westerlund Mork (V).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Sindre Westerlund Mork
Kommunestyremedlem for Venstre i Moss

Er du 16 år så kan du settes i fengsel. Er du 16 år er du helserettslig myndig. Er du 16 år kan du ha sex med hvem du vil, bare de andre også er over 16 år. Er du 16 år så er du ferdig med 10 års grunnutdanning. Du kan altså ta deg en jobb, betale skatt, finne deg en fast partner eller ha sex med hvem du vil, men stemme ved valg? Nei, det må du vente med.

16- og 17-åringer bor og lever fortsatt i sine lokalsamfunn og veldig mange er naturlig nok engasjert i det. Likevel får de ikke lov å delta ved valg. De får ikke ha en stemme ved valg i vårt demokrati. Det er et paradoks at man som 18- eller 19-åring gjerne starter en lengre oppbruddstid i livet, med flytting og studier. Tilknytningen til stedet de vokste opp blir ofte svekket i flere år. Allikevel er det først da de får stemmerett.

Jeg mener det er en absolutt styrke å sette ned stemmeretten. Unge er sultne, de er engasjerte, de er uredde, de har sterke meninger. Slik det er i dag er de underrepresentert ved valg. De bør få sin stemme hørt når det er de som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som føres.

Det er ikke lett å vite om vi skal le eller grine når vi leser at en facebookgruppe «Folkeopprøret mot klimahysteriet» i skrivende stund har cirka 145 000 medlemmer. Intitativtageren er en godt voksen mann på 69 år. Slike FB-grupper aktualiserer etter min mening debatten om 16-årig stemmerett, og det haster. Klimaet trenger nemlig handlekraft. Ja, en slik som vi blant annet ser hos klimastreikende ungdom.

LES OGSÅ: Trine Skei Grande (V): Klimastreik er ikke gyldig fravær

Demokratiet er utvidet i mange omganger fra at bare bemidlede på 25 år kunne stemme i 1814, til alle 18-åringer i dag. Men, et vesentlig poeng er at gjennomsnittlig levealder var rett over 40 år i 1814. Nå er snittet over 80 år. Det betyr en sterk underrepresentasjon av unge og en overvekt gamle mennesker ved stemmeurnene. Er det rettferdig? Mitt svar er et klart NEI.

Modenhet har ikke nødvendigvis bare med alder å gjøre. Etter mine mange år som folkevalgt mener jeg det samme. Jeg er sikker på at vi alle kjenner ungdommer som er engasjerte, analytiske og reflekterte. Vi trenger dem, samfunnet trenger dem og kloden trenger dem. Slipp dem til!

LES OGSÅ: Over halvparten av politikerne i det nye kommunestyret i Moss er i 40- eller 50-årene (DA+)