Bekymret for at byens politikere vil kutte i eldretilbudene

- Politikerne er på ville veier hvis de godtar å utsette byggingen av 48 omsorgsboliger på Grindvold, legge ned åtte sykehjemsplasser og redusere bemanningen innen helse og mestring, sier Bjørn Boge. Sammen med Karine Westerveld representerer han Pårørendeaksjonen for en verdig alderdom.

Flere eldrerepresentanter samarbeider nå for å hindre at det kuttes i tjenestetilbudene for eldre, slik kommunedirektør i Moss, Hans Reidar Ness, har foreslått. I hans økonomiplan ligger det inne økonomiske kutt på 34 millioner i helsesektoren.

Skaper utrygghet

Ebba Rysst (96 år) er blant dem som reagerer på kuttforslagene. Hun har engasjert seg i Brukerrådet for hjemmesykepleien, og er lite fornøyd med planene om en redusert bemanning innen helse og mestring.
– Vi som har behov for hjemmetjenester sliter med at vi alltid må forholde oss til nye ansikter hver gang det kommer hjemmebesøk. Jeg er selv bruker av hjemmehjelperne, og opplever at de allerede i dag har altfor dårlig tid til å utføre oppgavene sine. Jeg frykter at de vil få enda dårligere tid hvis antall stillinger reduseres. Dete skaper utrygghet, og kan føre til at både den mentale og fysiske helsen til brukerne blir dårligere. Jeg håper at politikerne finner andre løsninger enn å gå løs på de mest sårbare gruppene i samfunnet, sier Ebba Rysst.

– Ikke utsett eldreboligene

Karine Westerveld følger opp oppfordringen fra Ebba Rysst, og er hoderistende uenig i kommunedirektørens forslag om å utsette byggingen av 48 omsorgsboliger på Grindvold, og nedleggelse av åtte sykehjemsplasser.
– Dette er som å gå baklengs inn i framtida. Befolkningen i Moss er sterkt økende, og det vil bli stadig flere med omsorgsbehov. Jeg forstår at kommuneøkonomien er i dårlig forfatning, og at det må gjøres tøffe prioriteringer. Men alle politiske partier i Moss har satt omsorgsarbeid høyt i sine programmer. Nå må de vise at mener noe med programerklæringene som de er valgt på, sier Westerveld.

- Se til Indre Østfold

Bjørn Boge følger opp og forteller en historie fra Indre Østfold, en kommune som nylig er blitt sammenslått av fem kommuner.
– Der går de i stikk motsatt retning. Kommunen gjenåpner fem langtidsplasser på Trøgstadheimen og legger opp til ti nye sykehjemssenger på Helsehuset. Dette er en kommune som må spare inn 100 millioner kroner de neste årene. Men Indre Østfold hadde 148 lederårsverk før kommunesammenslåingen 1. januar 2020. Da var forberedelsene gjort så godt at de startet den nye kommunen med 97 lederårsverk. Og rådmannen foreslår ytterligere kutt til 83 i løpet av 2021.
Etter at Moss og Rygge slo seg sammen, har byråkratiet økt. Det må bety at forberedelsene til ny storkommune ikke har vært gode nok. Vi vil foreslå at kommunedirektøren nå får fart på effektiviseringen av administrasjonen, og legger opp til innsparinger på et slikt nivå, i stedet for å ta penger fra de mest sårbare gruppene, sier en engasjert Bjørn Boge.
– Er dere villige til å godta en økning i eiendomsskatten for å bøte på kommunens økonomi?
– Det er det nok delte meninger om, også blant oss. Men det er viktig å fortelle befolkningen på en lettfattelig måte hva skattepengene virkelig går til, og at dette er penger som er grunnlaget for velferden vår, sier Audun Tømmerås i Pensjonisforbundet Rygge.
Han understreker at de som jobber aktivt for eldre og pårørende i Moss ønsker å gi de eldre en sterkere stemme i samfunnsdebatten.

Godt bibliotektilbud

De fire samfunnsengasjerte mossingene ønsker å være konstruktive i sin kritikk av kommunedirektørens forslag til å bedre økonomien. Men det er ikke fritt for at de undrer seg over en del prioriteringer i kommunen. Ebba Rysst peker på at byen har et flott og moderne bibliotek på Bredsand og et mye brukt bibliotek i Møllebyen. Hun lurer på hvorfor det er nødvendig å planlegge et nytt bibliotek når økonomien er skral. Audun Tømmerås mener at det må satses ytterligere på frivillighetsarbeid, for han mener at godt frivillig arbeid er sterkt medvirkende til å forebygge helseproblemer, noe som igjen er økonomisk gunstig for kommunen på lang sikt. 
Bjørn Boge, Karine Westervald, Audun Tømmerås og Ebba Rysst synes det er vanskelig å forstå helheten i kommunedirektørens økonomiplan.
- Ved henvendelse til Moss kommune får vi beskjed om at vi må kontakte de politiske gruppelederne for å få ytterligere informasjon. Men det er ikke alle som har en gruppeleder å forholde seg til. Og det er vel også ganske upraktisk hvis mange innbyggere skal overøse disse politikerne med spørsmål, sier Karine Westerveld.