Moss Dagblad

Fem av seks pasienter på intensiven har covid-19

Fredag er 22 pasienter innlagt med covid-19 på Sykehuset Østfold. På intensivavdelingen er denne pasientgruppen overrepresentert.

Sykehusets oversikt viser at det ble registrert fem nye koronapasienter på Kalnes fra torsdag til fredag. Samtidig økte antall intensivpasienter med én.

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal forteller at det per fredag er totalt seks innlagte pasienter på sykehusets intensivavdeling. Av disse har fem covid-19.

Kartlegger makskapasiteten

At de fleste intensivpasientene på sykehuset har covid-19, er intet nytt.

De siste ti dagene har det vært mellom to og fem koronapasienter på intensiven. Antall pasienter totalt har variert, men ligget på rundt fem, ifølge Hødal.

Han forteller at situasjonen fortsatt er håndterbar. Intensivavdelingen har et fleksibelt antall plasser, og kan utvides ved behov.

– Det står mer på personalet enn plass, sier kommunikasjonssjefen.

– Hvor går grensen for hvor mange koronapasienter dere kan ha innlagt samtidig?

– Vi går gjennom planene våre nå, for å se nøyaktig hvor grensen går. Det første man gjør hvis man kommer til det punktet, er å ta ned det som heter planlagt behandling, altså behandlinger som kan utsettes, svarer han.

Sykehuset er fullt

Tidligere denne måneden måtte Akershus universitetssykehus (Ahus) be om hjelp fra andre sykehus i landet, for å låne inn ekstra intensivsykepleiere. Det er foreløpig ikke aktuelt for Sykehuset Østfold, ifølge Hødal.

Likevel er situasjonen for de ordinære pasientene ikke helt optimal.

Fredag hadde sykehuset et overbelegg på 15 pasienter. Det betyr at de hadde 15 flere pasienter enn det de har sengeplasser til.

– Ved overbelegg vil pasienter måtte ligge to på samme rom eller i korridor, forklarer Hødal.