Nyheter

Helse sør-øst: Flere vil bli innlagt med korona i år enn i fjor

Helse sør-øst venter langt flere koronapasienter i ukene framover. De håper at kraftige tiltak skal gi effekt, og at FHI-anslaget på 620 pasienter er for høyt.

[object Object]

– Ser vi fire uker framover og vi følger modellen til FHI, kan vi vente at vi har cirka 620 innlagte i vår region og 150 på intensiv, sier direktør Cathrine Lofthus i Helse sør-øst på en pressebrifing torsdag formiddag.

Helseregionen dekker hele Sørlandet og Østlandet, inkludert tidligere Telemark, Vestfold og Østfold.

Hun understreker at FHI-modellen ikke tar høyde for de strenge tiltakene som er innført, samt vaksinasjon framover i tid.

– Vi håper at tiltakene som er innført, skal gi effekt, og da vil vi ikke nå så høyt som dette, sier Lofthus.

På spørsmål om hun tror det blir flere koronapasienter ved helseregionens sykehus denne våren enn i fjor vår, da pandemien startet, svarer hun:

– Ja.

Har utvidet intensivkapasiteten

På det meste var det 245 koronapasienter på sykehusene i Helse sør-øst i fjor vår.

Det er nå innlagt 195 covid-pasienter i helseregionen. 52 av dem ligger på intensivavdelinger, og 34 får respiratorbehandling. Omtrent 90 prosent av de innlagte er smittet med den britiske virusvarianten.

Samlet sett på intensivenhetene i regionen er det per torsdag 172 pasienter.

Til vanlig er det rundt 157 intensivsenger i Helse sør-øst, så kapasiteten er allerede oppjustert.

Yngre pasienter

Pasientene som legges inn på sykehus nå, er yngre enn de har vært tidligere i pandemien, forteller sykehusdirektøren.

– I en periode kunne en del av de innlagte pasientene få annen ventilasjonsstøtte enn respirator, men nå syns vi det er en tendens til at flere må på respirator, og så er det flere yngre pasienter.

Hun mener det har sammenheng med at flere av de eldre er vaksinert, og at det er mye smitte i den yngre delen av befolkningen.

Oppjustert beredskap

Sju helseforetak og sykehus i Helse sør-øst har oppjustert beredskapen til gult nivå. Slik beskriver sykehusdirektøren situasjonen i de ulike helseforetakene i regionen:

Ved Oslo universitetssykehus (OUS) er 15 prosent av planlagte operasjoner utsatt for å frigjøre kapasitet til å kunne ta imot flere covid-pasienter.

Ahus har vært i gul beredskap lenge. De har gått opp noen trinn i sine planverk og har gått ned fra 20 til 12 operasjonsstuer. De har frigjort senger til koronapasienter og har bemannet flere intensivsenger enn de har til vanlig.

Vestre Viken var først i gul beredskap kun på Bærum sykehus. Sykehuset har tatt ned antall operasjonsteam fra åtte til fem og har gjort klar flere senger til covid-19-pasienter.

Fra torsdag ettermiddag ble gul beredskap også utvidet til å gjelde Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu og Blakstad sykehus, samt alle tverrgående klinikker og behandlingssteder for psykisk helse og rus, medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester, og Klinikk for intern service samt stab og ledelse i foretaket.

Normalt i sør og i Innlandet

Lovisenberg sykehus i Oslo har utsatt planlagt øyekirurgi og dagkirurgi, og sykehuset har gått flere trinn opp i sitt planverk. De har også et ganske krevende utbrudd på en avdeling.

Ved Diakonhjemmet sykehus er det tatt ned to operasjonsteam, og det er økt sengekapasitet og intensivkapasitet.

Sykehuset Østfold har ikke redusert noe særlig aktivitet ennå, ifølge Lofthus. Men Sykehuset Vestfold har blant annet kuttet 10 til 20 prosent på planlagt kirurgisk aktivitet.

Ved Sykehuset Telemark er det grønn beredskap, mens det er normal drift ved Sørlandet Sykehuset og Sykehuset Innlandet.

(©NTB)