Stortingets familie- og kulturkomité, med blant andre Svein Harberg (H) (fra venstre), Arild Grande (Ap) og Geir Bekkevold (KrF), er nå i forhandlinger om allmennkringkastermeldingen. FOTO: HILDE UNOSEN

Stortingskrangel om NRK

To uker før Stortinget skal bli enige om NRKs framtid har Frp lansert nye forslag om lisens. Arbeiderpartiet og Sp vil ikke forhandle med regjeringen før de avklarer hva de mener.

– Det overrasket meg veldig at Frp nå kjører sitt eget løp to uker før vi skal være enige. Jeg er dypt bekymret for om vi kan komme til enighet.

Det sier Arbeiderpartiets Arild Grande.

Om under to uker skal kulturkomiteen på Stortinget komme med sin innstilling i behandlingen av allmennkringkastermeldingen, som regjeringen la fram før sommeren 2015.

LES OGSÅ: Skepsis til NRK-samarbeid med Facebook

TV 2 og NRK

Her skal de mene noe om NRKs rammevilkår og oppgaver som allmennkringkaster videre, samt vilkårene for kommersielle allmennkringkastere, som TV 2.

En eventuell ny avtale mellom TV 2 og staten vil regjeringen legge fram i etterkant av stortingsbehandlingen, har de varslet. Og tiltakene regjeringen har foreslått for NRK i stortingsmeldingen, vil ha betydning for kanalens økonomi framover.

Men før debatten har nådd Stortinget for alvor har Frps kulturpolitiske talsperson, Ib Thomsen, allerede satt i gang diskusjon om finansieringen av NRK, gjennom et debattinnlegg i Dagbladet mandag. Her er han tydelig på at Frp ønsker å fjerne lisensen, og han mener at man bør vurdere å opprette en statlig pengepott for å belønne de som vil påta seg allmennkringkasteroppgaver.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Roter til

I tillegg mener Thomsen at deler av NRKs innhold skal finansieres direkte over statsbudsjettet. At Frps utspill kommer nå, mens Stortingets kulturkomité er i forhandlinger om allmennkringkastermeldingen, provoserer Grande.

– Vi har forhandlinger nå, og detaljer rundt det kan jeg ikke gå ut med. Men nå forlanger jeg at det kommer et tydelig signal fra Høyre eller Frp om hvorvidt Frp skal være med i forhandlingene, eller om de vil sette seg på sidelinja. Mens vi sitter og forhandler, kommer det en kronikk med et helt annet innhold enn det regjeringen har lagt fram i stortingsmeldingen. Det framstår som om Frp sitter i opposisjon, og jeg er bekymret for hvordan det vil gå videre i forhandlingene, sier Grande.

– For vår del vil vi ha en avklaring nå, før vi går videre med forhandlingene. Høyre må ikke bare regne med at de kan bruke opposisjonen som redningsplanke hvis de ikke evner å bli enige med Frp. Enten er Frp med, eller så blir det ikke noe forlik, legger han til.

Også Senterpartiets Marit Arnstad reagerer kraftig på Frps oppførsel.

– Det er nesten litt uredelig hvis det ene partiet skal låse seg inn i forhandlinger på Stortinget, mens det andre skal hevde helt annet synspunkt. Det er ganske respektløst overfor de andre partiene på Stortinget. Høyre og Frp må bestemme seg: Er de en felles regjering med et felles standpunkt? Konsekvensen for regjeringen kan være at de nå ikke får gjennom meldingen i Stortinget. Vi har ikke tenkt til å bli bundet på den måten at vi kun skal forhandle med ett parti, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil utsette

Hvordan NRK skal finansieres i framtida utredes av et regjeringsoppnevnt utvalg, som skal ha sin rapport klar 1. juli i år.

Samtidig skal Mediemangfoldsutvalget utrede finansieringen av norske medier. De leverer sin rapport i 2017.

Frps Ib Thomsen mener ikke at det er problematisk at Frp lufter sine synspunkter, selv om Stortinget behandler allmennkringkastermeldingen nå.

– Egentlig skulle vi ønske at vi kunne utsatt alt sammen, så vi kunne sett det i sammenheng. Ikke minst med tanke på det som nå har skjedd med TV Norge og Canal Digital. Hvordan innhold distribueres er i endring, og bare det siste året har stadig flere skiftet vanlig TV ut med strømming, sier han.

Thomsen mener forhandlingene på Stortinget bør gå helt fint, selv om Frp har andre synspunkter enn flertallet.

– Det virker som om Ap og Høyre er ganske enige, så om vi står utenfor, spiller ingen rolle. Vi kommer til å være konstruktive i forhandlingene, men for oss er det viktig å vise at vi ikke har tro på at politikere kan sitte og spå denne utviklingen i en krystallkule, sier Thomsen.

– Avventer ekspertutvalget

Dagsavisen har forsøkt å få Høyres Kårstein Løvaas, som er saksordfører for stortingsbehandlingen, til å kommentere denne saken. Løvaas svarer dette i en SMS:

– Lisensen behandles ikke i denne meldingen. Der avventer vi ekspertutvalgets arbeid i juni 2016. Regjeringen har ikke lagt fram noe forslag. Jeg opplever Frps ideer som høyttenkning rundt mulige fremtidige løsninger.