Scene

Overgrepets alfabet

Det er julaften, men ingen høytid over hendelsene som utspiller seg i «Valdens historie», Édouard Louis sterke beretning om et overgrep og dets natur.