Kulturminister Hadia Tajik håper KORO raskt finner en annen løsning for kunstverkene.

Opprørt over kunstkonflikt

Kulturminister Hadia Tajik legger til grunn at departementene lærer av Vanessa Baird-saken. Vanessa Bairds verker er ikke de første som blir fjernet fra offentlig rom fordi de oppleves som støtende.

Det var i 2010 at kunstneren Vanessa Baird fikk i oppdrag å lage tre monumentale malerier til Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruksdepartementet. De to første maleriene har imidlertid vakt så sterke reaksjoner hos de ansatte i departementene at Helse- og omsorgsdepartementet nå har avbestilt det tredje maleriet. Årsaken er at kunsten gir de ansatte assosiasjoner til 22. juli, det til tross for at Baird har fastslått at det ikke er dette som er tema i kunsten.

Det har fått Kunst i offentlig rom (KORO), som er underlagt Kulturdepartementet, til å reagere sterkt, og de har nå trukket maleriene tilbake.

Kulturminister Hadia Tajik sier til Dagsavisen at hun håper KORO raskt finner en annen løsning for kunstverkene.

- Jeg har forståelse for kunstnerens reaksjon. Jeg legger til grunn at departementene drar lærdom av håndteringen av denne saken, sier hun.

 

Psykisk belastning

I intervju med Dagsavisen i november i fjor, etterlyste Tajik kunst som provoserer.

- Kunst må kunne utfordre, og makten må tåle utfordring, sa Tajik. Hun understreket også:

- Men jeg mener at det er en klar fordel at vi også har kunstnere som utvider ytringsrommet ved å lage kunst og komme med uttrykk som virker ubehagelig, og til og med kan virke støtende.

Tajik fastholder sitt syn overfor Dagsavisen i dag:

- Ja, jeg er opptatt av at kunst også skal kunne provosere, særlig må makten tåle å bli utfordret. I denne saken framstår imidlertid ikke dette som problemet, men at ansatte i disse departementene sier de får assosiasjoner til 22. juli-terroren. Det er uttrykk for at man oppfatter det som en psykisk belastning på en arbeidsplass. Det er noe annet enn en kunstnerisk provokasjon, sier Tajik.

 

Kritiserer KORO

At KORO har besluttet å trekke verkene til Baird, opprører Norske Billedkunstnere (NBK). Styreleder, Hilde Tørdal, har ikke forståelse for at verket skal tas vekk uten videre.

- Denne saken bør utredes grundigere. Dette er en omfattende frise som er ment å vises over et mye lengre perspektiv, sier hun. Tørdal påpeker at det er godt kjent hvilket kunstnerisk uttrykk Baird har, og at man har hatt god tid til å stoppe verket.

- Alt har skjedd etter spillereglene her, og derfor er det merkelig at dette skal overstyres av enkeltpersoner. Dette er et oppdrag av nasjonal verdi, laget spesielt for stedet, sier hun.

Direktør i KORO, Svein Bjørkås, opplyser til Dagsavisen at KORO har gjort alt de har kunnet for at verkene ikke skulle bli fjernet.

- Det er ikke sånn at vi har blitt enige om en løsning med Helse- og omsorgsdepartementet. Det som har skjedd er at vi har forsøkt å foreslå alternative veier til sluttføring av dette. Det har departementet avvist, og de har orientert oss om at beslutningen er endelig. Verket skal i henhold til kontrakten vises samlet, og derfor besluttet vi i samråd med kunstneren å trekke det, sier han.

 

- Historien gjentar seg

At verker oppleves som så provoserende at de er nødt til å fjernes fra offentlig rom, har skjedd flere ganger før, enten det er provoserende innhold, eller at kunsten ikke innfrir folks forventninger.

Dette så museet som tidligere het Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane, sitt snitt til å utnytte tidlig på 1990-tallet. De skapte nemlig en avdeling for «utstøtt kunst» ved galleriet, som nå heter Sogn og Fjordane kunstmuseum. Hit kom i sin tid blant annet Ola Enstads «Stegosaurus», som egentlig skulle stå i Torshovdalen i Oslo, men som ble avvist fordi folk mente den var stygg (se liste over). Nå har ikke galleriet lenger en avdeling for utstøtt kunst, selv om de er stolte av kunsten de gjennom årene har «overtatt».

- Kunsten er fortsatt en del av samlingen vår, og vi har tatt godt vare på den. Men kunst er kunst, det er ikke noe som bør hete utstøtt kunst, sier avdelingsleder for museet, Morten Johan Svendsen.

Han beskriver saken med verkene til Vanessa Baird som «en ganske horribel affære».

- Det er nok et eksempel på at historien gjentar seg, og at kunstverk blir fjernet fordi brukergruppene ikke omfavner dem, sier han.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no