Rita Larsen og Hilde Pettersen Reljin, ildsjeler bak motekunstfestivalen Uncontaminated.

Økte budsjettet uten en krone i offentlig støtte

Næringslivet stiller opp for nytenkende motekunstfestival.

 

For andre år på rad arrangeres motekunstfestivalen Uncontaminated på Aker Brygge og Tjuvholmen i Oslo. På programmet står en rekke internasjonale navn, som den tidligere Warhol-vennen Bob Recine, vår egen Bjarne Melgaard og unge fremmadstormende kunstnere som Synchrodogs og Petra Collins, samt innovative samarbeid med Void og Snøhetta. Og til og med fredag kan publikum lytte til foredrag, fashion talks og se arbeidene av noen av verdens ypperste aktører innen mote og kunst. Festivalen arrangeres for andre år på rad av den kreative hub'en Noione, er kuratert av Hilde Pettersen Reljin og Rita Mostrøm Larsen og har i år firedoblet budsjettet uten ett rødt øre i offentlig støtte.

Støtte for anerkjennelse

– Mange har sagt til oss at dersom dere skal bli anerkjent i Norge på kunst må dere søke og få tildelt offentlig støtte, og ikke minst få profesjonell hjelp til søknaden. Ekstra penger kunne kommet veldig godt med, men det å kunne skape en kompromissløs kunstarena som er attraltiv og har verdi for publikum er det vi har fokusert på, sier Rita Mostrøm Larsen.

Økte midler

Både hun og Hilde Pettersen Reljin har lang fartstid i utlandet, og er vant til å jobbe kreativt i land der statlig støtte av kunst og kultur har mindre tradisjon enn i Norge. Derfor har de søkt til næringslivet for å finne penger til å skape festival - både gjennom ren cash og gjennom samarbeidsformer. Til fjorårets festival hadde de et totalbudsjett på nesten 5 millioner kroner, der kun 340 000 kroner utgjorde direkte utbetalte midler. For årets festival er i følge Mostrøm Larsen beløpet firedoblet . 

– Det virker som om folk her er skeptiske til å samarbeide med næringslivet, kanskje fordi vi har en annen tradisjon for støtteordninger. I hvert fall er det bare få som tenker annerledes med hensyn til å tiltrekke seg næringslivet og tilby noe mer enn sponsorlogoer. Og det finnes heller ikke mange eksempler på næringsrettet kunstnerisk virksomhet som er nytenkende og attraktiv for næringslivet, sier Hilde Pettersen Reljin.

Fokus på samarbeid

Med ny digital teknologi er grensene mellom kunstverdenen, film-, foto- og motebransjen så godt som hvisket ut. Og internasjonalt skiller man ikke lenger mellom faggruppene på samme måte som før.og det favner bredt i befolkningen.

–  Skjæringspunktet mellom mote, kunst og teknologi er en arena for mange innovative samarbeid, derfor har vi helt fra oppstart har vi hatt fokus på partnerskap, ikke sponsorer. Våre samarbeidspartnere har gitt oss frie tøyler til å kuratere festivalen helt fritt, uten noen form for innblanding. Istden har vi vangt å samarbeide med flere av dem, fordi de produserer verktøy som benyttes i mange kreative yrker slik som for eksempel Microsoft, som har kommet litt i skyggen av Apple når det gjelder kreativ teknologi,, sier Hilde Pettersen Reljin.

– Vi har mange produkter som vi vet kan være revolusjonerende for kreative målgrupper og hvordan de jobber, men vi sliter med lav kjennskap, særlig innenfor denne gruppen. For oss har det vært viktig å gi en troverdig opplevelse av Microsoft og sette produktene inn i en relevant kontekst, sier markedsdirektør Torje Carlsson i Microsoft.

Gjennom dette samarbeidet har vi fått mulighet til å åpne en pop-up butikk på Aker Brygge, samarbeide med Gimnes på et spennende kunstprosjekt og integrert produktene våre på en naturlig måte, samtidig som at kunsten har fått beholde sitt  handlingsrom og frihet. Vi tror at dette er fremtidens måte å jobbe på i forhold til sponsorater, sier Carlsson.  

Nå håper Hilde Pettersen reljin og Rita Mostrøm Larsen at festivalen kan sette Norge på kartet internasjonalt som en ny spennende arena man ikke har maken til andre steder. 

– Ja, vi håper og tror at vi er helt nyskapende, sier Hilde Pettersen Reljin.