Kulturbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke (V), garanterer like godt bibliotektilbud på Tøyen også i framtida. FOTO MIMSY MØLLER

Mobiliserer for bibliotekene

Det mobiliseres mot nedleggelsen av bibliotekene i Oslo. Kampanjen «Ikke rør biblioteket vårt», har nå over 12.000 likes på Facebook.

Grasrota går foran med flere initiativ mot nedleggelse av bibliotekfilialer i Oslo. I tillegg til kampanjen på Facebook er det også en underskriftskampanje, på underskrift.no; «SI NEI til nedlegging av biblioteket på Tøyen», som nærmer seg 500 underskrifter. Der har blant andre Mina Gerhardsen, Erling Dokk Holm, artist Anne Lise Frøkedal og forfatter Lars Borch Finborud signert.

- Å ramme bibliotekene viser bare hvordan byrådet prioriterer, sier Mina Gerhardsen (Ap) til Dagsavisen.

Hun mener det er kortsiktig å legge ned bibliotek for man mister så mye.

- De man da rammer er dem som ikke har råd til selv å kjøpe bøker. Biblioteket brukes av mange. Ta en tur på Deichman på Tøyen etter skoletid og du ser at det er mange skoleelever som benytter seg av biblioteket til både lekser og lesing, sier Gerhardsen.

 

Markering

Onsdag kalte bystyrets kultur- og utdanningskomité til høring om bibliotekene og Oslo-budsjettet for 2013.

Der kom det fram at Kulturetaten mener det ikke er mulig å nå kutt-målene mot 2017 uten å legge ned filialer.

- Det er klart at når det blir færre ansatte på bibliotekfilialene kan det bety at vi må si nei til noen besøk av kapasitetshensyn, sa direktør Hilde Barstad til NRK.

Dette fikk folk til å reagere og flere grasrotinitiativ er nå oppe og går, med bred støtte.

Facebookinitiativet «Ikke rør biblioteket vårt» har i skrivende stund 12.000 likes og initiativtaker Vegard Nordin Løvå håper kampanjen kan føre til at Byrådet snur og heller kan øke bevilgningene til bibliotekene framfor å innføre nye sparetiltak.

- Biblioteket er et av de tiltakene som har stor oppslutning og samfunnsøkonomisk er bibliotek lønnsomt, mener Nordin Løvå.

Det er et nytt møte om saken i bystyrets kultur- og utdanningskomité 11. desember.

- Jeg vet det er flere som snakker om en markering der, sier Nordin Løvå.

 

Redusert tilbud

Initiativtaker av kampanjen «SI NEI til nedlegging av biblioteket på Tøyen», Ole Askeland, mener det er på tide at forbrukermakt også bør gjøre seg gjeldende i andre saker enn kun kjøp og salg av varer.

- Jeg er opptatt av bibliotekets rolle som møteplass, integreringsenhet og kanskje det siste gratis kulturtilbudet i byen. Jeg begynner å bli rimelig lei av at det begrenses hele tida, sier Askeland som mener Oslos politikere nå må få opp øynene for bibliotekenes rolle i hovedstaden.

Askeland håper at initiativet kan føre til at politikerne går gjennom saken på nytt og at det ikke henger på greip at et Byråd som har vedtatt en opprustning av området rundt Tøyen samtidig kan sørge for nedleggelsen av Deichman samme sted.

Byrådsleder Stian Berger Røsland garanterte derimot tidligere i høst at ingen biblioteker skulle legges ned. Dagsavisen har tidligere skrevet at nedleggelse av fire bibliotekfilialer, deriblant Tøyens bibliotek, er avlyst fra kulturbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke (V) sin side.

- Jeg garanterer like godt bibliotektilbud på Tøyen, men kan ikke låse meg til at det blir i de samme lokalene. Men det ville vært helt feil å redusere tilbudet på Tøyen, sa han da.

Men i Kulturetatens konsekvensanalyse av budsjettkuttene, er dommen klar: Skal Kulturetaten kunne klare innsparingen må det kuttes i biblioteksektoren. Dette kan føre til nedleggelse av ni bibliotekfilialer, redusert åpningstid på hverdager der bibliotekene kan måtte stenge klokka kvart på fem, samt holde stengt lørdag og søndag.

espen.rusdal@dagsavisen.no