Ingen applaus for Rajas krisepakke for kultur

Kulturminister Abid Raja (V) er strålende fornøyd med sin krisepakke for kultur og idrett. Det er ikke Ap.

Regjeringen har lagt fram en kompensasjonsordning for kulturlivet på 300 millioner kroner og en for idretten og frivilligheten på 600 millioner, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. Ordningen gjelder for perioden 5. mars og ut april.

– Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Les også: Kulturlivet ber Abid Raja om krisehjelp

Ikke fornøyd

Men Ap er ikke fornøyd.

– Dette holder rett og slett ikke. De legger frem en pakke som er altfor stram, sier Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen i en e-post til Dagsavisen.

–  Hvis de med opp mot 50 prosent statsstøtte ikke skal omfattes, vil det si at de med den aller skraleste økonomien ikke kan finansieres. Det er de markedet ikke kan finansiere alene, som teater og opera. De har ingen mulighet til å overleve dette hvis det ikke kommer friske midler, sier Trettebergstuen.

–  Kompensasjonsordningen må også gjelde arrangementer med færre enn 50 deltakere. Vi vet at mye av den flotteste grasrotkulturen vi har rundt i by og bygd har færre deltakere enn 50, sier hun.

 –  Jeg reagerer på at regjeringen ikke har tatt seg bryet med å forhandle bredt med hele Stortinget og bare gikk rett til Frp. De burde ha snakket med resten av stortingspartiene slik de gjorde for å finne gode løsninger for første del av krisepakka som ble vedtatt på mandag.

Les også: Krever at Raja kommer med «kraftfull krisepakke»

Rajas hastverk

Også Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) reagerer på kulturministerens hastverk.

      – Det er rart at kulturministeren ikke legger til rette for samme opplegg som de andre krisetiltakene, nemlig at det er tid til en prosess med feltet og at Stortinget kan kan justere regjeringas forslag sånn at det treffer og at man får til tverrpolitisk oppslutning om tiltakene, sier Hansen til en tekstmelding til Dagsavisen.

 – Man trenger ikke polarisering, her er en sektor som de siste dagene har vist hvor viktig den er for å skape samhold og fellesskap.

 – Langt fra nok

Også en av de berørte aktørene i kulturlivet, CREO, har merket seg dette siste. Dette er Norges største kunstnerorganisasjon:

– Vi er overrasket over at regjeringen velger å holde Stortinget utenfor, og kun søker et samarbeid med Frp, i en situasjon der det er viktig å finne gode løsninger, forankret hos så mange av våre folkevalgte som mulig, sier styreleder Hans Ole Rian i CREO i en pressemelding.

–  I denne krisen må vi stå sammen, da bør regjeringen og de andre av våre folkevalgte gå foran som gode forbilder, sier han, og understreker:

–  300 millioner er langt fra nok til at kulturbransjen næringer kan overleve.

Heller ikke styreleder Ruben Steinum i Norske Billedkunstnere (NBK tenker at kulturministeren har forslått nok krisepenger.

– Det er veldig bra at det kommer en ny nødvendig tiltakspakke for å avhjelpe kulturlivet i denne kriseperioden. Det er imidlertid ikke tatt høyde for det økonomiske tapet for det visuelle kunstfeltet. Når det visuelle kunstfeltet rammes av krise, rammes den enkelte kunstner hardest, sier Steinum.

NBK kartlegger nå de akutte økonomiske konsekvensene for profesjonelle billedkunstnere. Tallene vil være klare i løpet av uken.