Krever at Raja kommer med «kraftfull krisepakke»

Inntektene til frilansere og selvstendig næringsdrivende er i boks. Nå krever opposisjonen at kulturminister Abid Raja (V) også får på plass en stor krisepakke rettet mot hele kulturlivet.

– Vi i Ap krever og forventer at kulturminister Abid Raja kommer en kraftfull krisepakke for kulturlivet i Norge, sier kulturpolitisk talsperson Anette Trettebergstuen (Ap) til Dagsavisen, som er fornøyd med at mandagens krisepakke for næringslivet sikrer frilansere og selvstendig næringsdrivende inntekter. Men dette er ikke nok. En hel krisepakke for kulturlivet må til, mener hun.

– Kulturministeren må snart komme på banen, for nå har han hatt en uke på seg. Da må vi kunne forvente noen svar. Danskene har allerede kommet med sin ordning for kompensasjon for avlyste arrangementer, sier Trettebergstuen.

Les også: Kulturlivet ber Abid Raja om krisehjelp

Avlyste arrangementer

Både Ap og andre opposisjonspartier jobber nå med forslag og løsninger fram mot torsdag. Den dagen skal Stortinget etter planen igjen komme sammen for å få til flere pakker for å bøte på koronakrisen. Da vil det trolig komme forslag om tiltak særlig rettet mot arrangørene og leverandørene, som lider under at alle Norges kulturarrangementer ble avlyst før helgen.

– Noen av dem på en times varsel, sier Trettebergstuen.

– Må sprøyte inn penger

Trettebergstuen mener en krisepakke for kultur må rettes inn mot alle deler av kulturbransjen.

– Vi må sprøyte inn penger i hele kulturbransjen. Vi må sikre kompensasjon til små og store kulturaktører som har fått kansellert konserter og forestillinger, og som kan stå på konkursens rand, sier hun.

– Det er så mye å ta tak i. La oss ta filmbransjen som eksempel. Folk kan ikke gå på kino nå, og da blir det ingen billettinntekter. Hva skjer da med den såkalte etterhåndsstøtten, som deles ut på grunnlag av solgte billetter? spør Trettebergstuen.

– Et ekstremt viktig grep

Også SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård er utålmodig etter å få på plass flere tiltak for Kultur-Norge. Men han er også glad for enigheten om strakstiltak for frilansere og selvstendig næringsdrivende som kom med krisepakken for næringslivet i Stortinget.

– Dette er ekstremt viktig grep, som gir kulturarbeiderne et økonomisk sikkerhetsnett. De som nå har sittet der uten noen ting, får sikret inntekten sin i denne perioden med krise. Dette trer i kraft umiddelbart, sier Øvstegård til Dagsavisen.

– Vi får en ordning der også frilansere og selvstendig næringsdrivende sikres sykepenger, dagpenger og omsorgspenger, på lik linje med fast ansatte. Vi reduserer også på den såkalte kulturmomsen. Alt dette vil hjelpe, sier Øvstegård.

– Rammes hardt

Kulturminister Abid Raja har tidligere uttalt han jobber «intenst» med løsninger for å berge kulturlivet, og at han har besluttet ting som at organisasjoner beholder statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Til Dagsavisen skriver kulturministeren i en e-post:

– Tiltakspakkene som regjeringen har presentert treffer også kultursektoren. Det mest akutte tiltaket er å tilføre bedriftene likviditet, skriver Raja.

– Samtidig er jeg klar over at norsk kulturliv rammes hardt. Jeg vet at kultursektoren består av mange selvstendig næringsdrivende og frilansere, og derfor jobber vi hardt for å finne flere tiltak som er målrettede for kultursektoren. De vil bli presentert så fort det er klart, lover kulturministeren, som i e-postenikke omtaler tiltakene som en «krisepakke for kulturen». Det er ennå ikke klart hvor omfattende tiltakene hans blir.

Les også: Raja: Vi jobber intenst med en krisepakke for å redde kulturlivet

Runde to

– Jeg vet ikke hva Kulturdepartementet jobber med,  sier SVs Øvstegård.

– Men i Stortinget jobber vi i alle fall med en runde to av tiltak, som etter planen skal behandles på torsdag. Da er vi spesielt opptatt av arrangørsiden, også de private som ikke har staten i ryggen fra før. Konkursen står for døra for flere av disse, mener Øvstegård.