Færre forfatterbesøk bekymrer

Forfatterne hangla gjennom vårens nedstenging, mista enda flere oppdrag utover høsten, og starter 2021 med halvparten så mye i honorar som i fjor.

– Vi frykter at oppdragsgivere ikke lenger skal tørre å invitere forfattere til arrangementer, når alt er så usikkert. Strikken er allerede strukket langt. Om nedstengningen fortsetter, er vi skikkelig ute å kjøre, sier Ingvild Christine Herzog til Dagsavisen.

Hun er daglig leder i Norsk Forfattersentrum, som formidler forfattere til opplesninger, bokbad, foredrag, kurs og skolebesøk over hele landet. For mange forfattere er slike oppdrag en større inntektskilde enn pengene de tjener på boksalg.

Les også: Forfatterne tjener kun 120.000 på en bok som kan ta år å skrive

Halvert

Sammenlignet med januar i fjor, har oppdragsmengden for norske forfattere gått ned med femti prosent. Honorarutbetalingene er også halvert. I Oslo-området er nedgangen på seksti prosent, altså enda større. 

– Stadig flere forfattere melder seg nå for NAVs midlertidige støtteordning. De er nødt. Mange har strukket seg måned for måned. Nå er kassa helt tom. Da Forfattersentrum delte ut støttestipend på 5000 kroner like før jul, oppga forfatterne at de skulle bruke pengene de søkte om til husleie, briller, tannlege. For å greie seg.

Les også: Hun langer ut mot livsfjerne universitetsstudier i en bok som også handler om langrenn (D+)

– Jeg er redd mange gir opp, at de ikke lenger tør å være forfattere fordi de ikke har råd, sier Herzog.

Ingvild C Herzog
Foto: Nina Ruud

Ingvild Christine Herzog, Norsk Forfattersentrum. Foto: Nina Ruud

Venter lenger

Et problem med usikkerheten rundt koronasituasjonen og nedstengingstiltakene videre, er at oppdragsgivere ofte venter mye lenger med å booke inn forfatterne til arrangementer.

– Under forrige nedstengning, i mars-april i fjor, fikk mange forfattere dekket alle honorar selv om arrangementene ble avlyst. Nedgangen da var på rundt tretti prosent. Det er hardt nok for forfattere, som allerede tjener lite. Men den virkelig harde nedgangen kom utover høsten, da arrangørene var blitt skuddredde og ikke lenger turte å planlegge framover.

Les også: Raja gir penger til festivaler i sommer. Det gjør Øya glade

– Om de må avlyse mindre enn ti dager før arrangementer, må de betale honorar, og det er det mange arrangører som ikke har råd til. Per nå er det kun booket en tredel av arrangementene for februar sammenlignet med februar i fjor, sier Forfattersentrums leder Ingvild Christine Herzog.

Les også: Flere litteraturnyheter, bokanmeldelser og forfatterintervjuer i Dagsavisens bokseksjon