Bøker

Pirker i vår frykt og våre fordommer

Jan Grue viser med sin nyeste bok at det er mulig å følge opp en suksess - med et stykke litteratur som er likestilt i kvalitet og refleksjonsnivå.

Jan Grue skriver skarpt og reflektert om annerledeshet og sårbarhet i boken «Hvis jeg faller».