Kultur

Utsetter innspillingen av Gro-drama - storsatsing for NRK

I ny stor dramasatsing for NRK fortelles historien om Gro Harlem Brundtlands vei til toppen. Innspillingen skulle starte i høst, men må utsettes, melder serieskaperne nå.

Hamar  1981-04: ARBEIDERPARTIETS LANDSMØTE 1981. Store omveltninger i partiets styre i løpet av landsmøtet april 1981. Statsminister Nordli hadde allerede i januar kunngjort sin avgang som statsminister. Gro Harlem Brundtland overtok statsministerposten. Disse endringene førte også til endringer i partiledelsen. Ved åpningen av landsmøtet gjorde Reiulf Steen det klart at han ikke lenger var kandidat til formannsvervet. Ved landsmøtets slutt var det klart at den nye partiledelsen besto av Gro Harlem Brundtland (formann) og Einar Førde (nestformann). Bildet: REIULF STEEN gratulerer sin etterfølger som formann i Det Norske Arbeiderparti, statsminister GRO HARLEM BRUNDTLAND, 4. april 1981. Landsmøtet applauderer.  FOTO: Bjørn Sigurdsøn / NTB / NTB