Kultur

Jan Erik Vold byr på en levende, underholdende og inviterende fortelling

Jan Erik Volds bok om Gunvor Hofmo, «Venn, jeg har våket», er et betydelig biografisk verk skrevet av en skarpsynt dikter om en visjonær kollega.