Kultur

Null støtte til store prosjekter nord for Trondheim

Påfallende lite av Kulturrådets støtte går til frie scenekunstkompanier nord for Trondheim. Her må noe gjøres, mener Ferske Scener-kompaniet i Tromsø.

Bilde 1 av 2

– Å få støtte fra Kulturrådets ordninger kan være et være eller ikke være for et fritt scenekunstkompani, sier Kristin Bjørn, som sammen med Bernt Bjørn og Kristina Junttila utgjør den kunstneriske ledelsen i det frie scenekunstkompaniet «Ferske Scener» i Tromsø. De peker på at av de rundt 500 millionene som er bevilget de siste 10 årene gjennom Kulturrådets ordninger, «Basisfinansiering» og «Kunstnerskapsstøtte», har det gått null kroner til frie scenekompanier i nord. På annen flerårig prosjektstøtte har bare 0, 84 prosent gått til nord. I fjor fikk Ferske Scener selv avslag på kunstnerskapsstøtte.

Les også: Dansekompanier kan bli lagt ned: – Det ser mørkt ut

Bruker skjønn

Nå spør kompaniet i nord om vurderingsgrunnlaget i saksbehandlingen er for tynt og mangelfullt, slik at scenekompaniene i nord kommer dårlig ut.

– Vi ønsker å reise en prinsipiell debatt om dette, for her mener vi Kulturrådet har en jobb å gjøre, sier Bjørn.

– De bør gjøre det de kan for å styrke fagfelleordningen. For det er ikke slik at vi er imot den. Vi ønsker oss bare bedre sikkerhet for at vurderingsgrunnlaget blir likt for alle scenekompanier i hele landet, understreker Bjørn, som viser til at det er fagfeller, altså aktive kunstnere, som sitter i utvalgene og bestemmer hvem som skal få støtte etter en skjønnsmessig kvalitetsvurdering. Ferske Scener-ledelsen spør seg nå om de som sitter i de ulike utvalgene vet nok om scenekunstfeltet nord for Trondheim. De mener også at mye avhenger av hvilke forestillinger utvalgene har sett, hvem som har fått omtale i riksdekkende media, og hvilke ressurser fagfellene har til å følge opp med reisevirksomhet og research. «Så vidt vi vet har ingen i utvalget sett vårt arbeid på flere år», skriver kompaniet i en henvendelse til Kulturrådet, som Dagsavisen har fått tilgang til.

– Støtte fra Kulturrådet har enormt stor betydning, sier Kristin Bjørn.

– Det kan ikke være slik at fordelingen av de store, flerårige prosjektmidlene, som er så utrolig viktig for utviklingen av et kompani, skal skje på ulikt grunnlag. At det er slik at du kan få avslag fordi du tilfeldigvis ikke har blitt «sett» av utvalget som skal avgjøre, sier Bjørn til Dagsavisen.

Klagerunder

Bernt Bjørn var i 1983 med på å starte den aller første frisceniske gruppa i Nord-Norge, Totalteatret. I dag ser Ferske Scener seg selv som en flerspråklig gruppe som baserer seg på nyskrevet tekst og performance, og som blander inn både norske, finske og samiske elementer i forestillingene. I fjor fikk Ferske Scener altså avslag på sin søknad om kunstnerskapsstøtte. Etter flere runder med klager fikk de 19. januar medhold av Kulturdepartementet i at de kan klage på saksbehandlingen. Det er imidlertid ikke anledning til å klage på det faglige skjønnet, ifølge Kulturrådet. Nå skal Ferske Sceners klage behandles på nytt.

Les også: Kulturrådet om frie kompanier: – Vi må prioritere hardt

– Trekker mot større byer

I Kulturrådet svarer de slik på kritikken fra Ferske Scener i Tromsø:

– Fagutvalgene er bredt satt sammen både når det gjelder kompetanse og geografi, skriver Yrjan Svarva, fagansvarlig for scenekunst i Kulturrådet, i en e-post til Dagsavisen.

– Både utvalgsmedlemmer og ansatte reiser mye rundt for å holde seg oppdatert på scenekunstfeltet, men vedtakene avhenger ikke av om noen i utvalget har sett den aktuelle søkeren, eller om søkeren har vært omtalt i riksmedia. Vi forholder oss til selve søknaden, hevder Svarva, og fortsetter:

– Vi tilstreber alltid en god geografisk fordeling på tilskuddene våre. I 2020 var det bare fem nye kompanier som kom inn på ordningen for kunstnerskapsstøtte, og det er hvert år mange gode søkere som faller utenfor, samtidig som det er krevende å opprettholde en jevn geografisk fordeling. Det er nok også en tendens til at mange scenekunstkompanier trekker mot større byer når de er etablert, mener Svarva.

– Derfor har vi også en rekke andre ordninger på scenekunstfeltet, og i fjor ga vi tilskudd til mer enn 350 små og store scenekunstprosjekter over hele landet.

Mer fra Dagsavisen