Kultur

Null støtte til store prosjekter nord for Trondheim

Påfallende lite av Kulturrådets støtte går til frie scenekunstkompanier nord for Trondheim. Her må noe gjøres, mener Ferske Scener-kompaniet i Tromsø.

1 av 2