Kultur

– Vi vil gi Picassos mesterverk en sentral plassering

Det er ikke slik at Picassos kunst blir kastet på søppeldynga når Y-blokka rives. – Det er ingen tvil om at vi skal ta vare på «Måken» og «Fiskerne», sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Motstanden mot rivingen av Y-blokka i regjeringskvartalet er fortsatt sterk. Imens går planene om riving videre i Statsbygg og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I Statsbygg mener man at det kommer altfor lite fram i debatten at Picassos kunstverk på og i Y-blokka ikke skal skrotes, mens tas vare på.

– Det er ingen tvil om at vi skal ta vare på «Måken» og «Fiskerne», understreker også kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, som er øverste ansvarlige statsråd for byggingen av det nye regjeringskvartalet.

Saken fortsetter under bildet

Slik ser Y-blokka ut nå, før riving.                     FOTO: MIMSY MØLLER

Monica Mæland. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Les også: Rive Y-blokka? Det må være fake news, trodde franske «NRK» (DA+)

Permanent plassering

– Vi vurderer nå hvor disse skal plasseres permanent i det nye regjeringskvartalet, skriver Mæland videre i en e-post til Dagsavisen.

– Statsbygg sendte rammesøknad for riving av Y-blokken til Plan- og bygningsetaten før jul. Der redegjorde Statsbygg for hvordan kunstverkene skal demonteres og midlertidig plasseres på Johan Nygaardsvolds plass for å unngå at de blir skadd av rystelser og bevegelser i bygget under rivingen, sier Mæland.

– Intensjonen har hele tida vært å bevare Picassos kunst på en god måte, og gi hans mesterverk en sentral plassering i det nye regjeringskvartalet, der det hører hjemme, forsikrer også Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

###

Slik ser Y-blokka ut nå, før riving. FOTO: MIMSY MØLLER

«Absurd idé»

I går skrev Dagsavisen at det prestisjetunge Louvre-museet i Paris planlegger å innlemme historien om Picasso og hans utsmykning av det norske regjeringskvartalet i en stor utstilling. Datteren til Carl Nesjar, den norske kunstneren som sammen med Picasso dekorerte Y-blokka med verkene «Fiskerne» og «Måken», hevdet at franske medier trodde det var «fake news» når det kom fram at Y-blokka skal rives.

– Det sier litt om hvor absurd ideen med å ødelegge en ekte Picasso altså virker i Frankrike, sa Gro Nesjar Greve til Dagsavisen.

Les også: Rive-kontrakt undertegnet. Nå gjør støttegruppa et siste stunt for å redde Y-blokka (DA+)

Skal bevares

Men norske myndigheter har ingen planer om å «ødelegge» Picasso selv om Y-blokka skal rives. Tvert imot er de i kontakt med de som har opphavsretten til verkene, for å bli enige om håndteringen videre.

– Vi har i lang tid hatt samtaler og diskusjoner med Picassos arvinger, og det må ikke herske noen tvil om at Picassos verker «Fiskerne» og «Måken» selvsagt skal bevares og plasseres i det nye regjeringskvartalet, sier Aschim til Dagsavisen.

– Det er for oss en selvfølge. Vi ville aldri ødelegge disse verkene. Planen har hele tida vært at Picassos verker skal følge med videre. Dette synes jeg kommer altfor lite fram i debatten om Y-blokka, sier hun.

Vil rive til høsten

Akkurat hvor i det nye regjeringskvartalet de skal plasseres, er ikke klart ennå. Men det har kommet inn ulike forslag, forteller Aschim.

Søknaden om riving av Y-blokka er sendt, bekrefter hun, og Statsbygg forventer at man kan begynne å rive Y-blokka i løpet av høsten. Man begynner med R4-bygget, som etter planen skal rives i løpet av mars måned.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kan tas ned

Aschim sier at Picassos «Fiskerne», som altså befinner seg på fasaden ute, er delt i tre blokker. «Måkene» er innendørs og er i ett stykke.

– Begge verkene kan fint tas ned. Det er fysisk mulig å håndtere dette på en god måte rent teknisk. Det skal gjøres nennsomt og skikkelig, forsikrer Aschim.

– Jeg ser at motstanderne av riving bruker Picasso-verkene i kampen for å bevare Y-blokka som den er. Men vi skal ikke ødelegge Picasso. Det tror jeg de fleste vet.

Parkområde

Området der Y-blokka står nå blir delvis erstattet med et parkområde, og delvis med et nytt bygg, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet på sine nettsider. Statsbygg overleverte et skisseprosjekt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for et par uker siden, og er i gang med forprosjektet for det nye regjeringskvartalet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: