Kultur

Ny bokbombe fra Marte Michelet

Motstandsfolk og historikere har dysset ned motstandsbevegelsens unnvikelse under jødedeportasjonene, hevder Marte Michelet i ny bok.

Bilde 1 av 2