Kultur

Blir første norske professor i avistegning

Dagsavisens Siri Dokken er Norges første satiretegner til å bli oppnevnt som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Avistegner Siri Dokken er i dag Norges første aktive avistegner med professorstilling. FOTO: KRISTER SØRBØ

– Siri Dokkens avistegninger holder et internasjonalt høyt nivå, sier Karianne Bjellås Gilje, dekan ved avdeling Design på Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO).

Tirsdag ettermiddag vedtok KHiOs styre at satiretegneren er kompetansevurdert til professor, og dessuten kallet til en professor 2-stilling ved KHiO. Hun blir dermed den første aktive avistegneren i Norge med professorstilling.

Frustrert student

Den ferske professoren, som fortsetter som tegner i Dagsavisen, er selv svært fornøyd med ansettelsen:

– Yrkeslivet mitt handler først og fremst om å være bra dag for dag, og samlede vurderinger er sjeldent. Nettopp derfor blir det fantastisk når 25 års arbeide verdsettes slik. Og enda mer når det skjer på min gamle skole, hvor jeg tror jeg var en temmelig frustrerende student, sier Dokken.

Nasjonalt tegneransvar

Tegning har vært en sentral del av utdanningen på KHiO siden «tegneskolen» som var forløperen til institusjonen, ble etablert i 1818. I anledning 200-årsjubileet neste år, har KHiO villet markere dette, blant annet ved å gi tegnefaget et løft gjennom satsingen på professorstillingen.

– Siri Dokken har en faglig dybde og et stort spenn i sin kompetanse, og et viktig norsk og nordisk nettverk som vil komme vårt fagmiljø og våre studenter til gode, sier Bjellås Gilje.

Hva satire betyr i dag

Det er kvaliteten og omfanget av arbeidet Dokken har gjort, og at hun er aktiv avistegner i dag, som først og fremst gjør henne til en kompetent kandidat som professor 2 ved KHiO. Alt fra utstillingsarbeid, til priser, men også faglig nettverk teller i vurderingen av satiretegneren, som har vært ansatt i Dagsavisen siden 1995.

– Særlig etter karikaturstriden ble det et økt samarbeid mellom nordiske avistegner-kolleger. Med KHiO som plattform kan hun videreutvikle det nettverket i samarbeid med våre studenter og fagansatte, sier Bjellås Gilje.

Samfunnsrelevant

Stillingen er den første privatfinansierte stillingen ved KHIO gjennom midler fra Fritt Ord. Bjellås Gilje mener dette sender et viktig signal om at flere ser denne satsingen som viktig.

– Det er en ekstra fjær i hatten at en privat stiftelse er villig til å gå inn og finansiere en professor 2-stilling. Det sier noe om samfunnsrelevansen, og hvor viktig det er å arbeide med ytringsfrihet også i våre fag. Ytringsfriheten er ikke vunnet en gang for alle. Makt må stadig kritiseres og debatteres i det offentlige rom, og folk i maktposisjoner i samfunnet må kunne kikkes i kortene, også av satiretegnere, sier Bjellås Gilje.

– Både i papirmedier og digitale medier er det ingen tvil om at tegning har en enorm slagkraft. På sitt beste klarer tegnere med bokstavelig talt få streker å fange essensen i en sak, og stille viktige spørsmål. Før skulle tegningen stå på en halvside i en fullformatavis. Nå skal den fungere på en halv mobilskjerm. Hva formatet og ulike verktøy betyr, håper jeg Siri Dokken vil finne interessant å utforske i praksis, og i samarbeid med studentene og stipendiatene våre.