Kultur

Kampen om Nordkapp

KOMMENTAR: For 66.500 kroner i året har Rica Eiendom hatt eksklusiv tilgang til Nordkapp-platået og tjent hundrevis av millioner. Men nå går den særdeles lukrative festeavtalen ut.

Rica Eiendom har i mange år fått leie en av Norges aller mest innbringende turistattraksjoner til en usedvanlig rimelig penge. I fjor ble det registrert 260.000 betalende turister på utkikkspunktet. Når adgangsbilletten koster opptil svimlende 180–270 kroner per person, betyr dette inntekter på opp mot 70 millioner kroner i året til selskapet, som sitter på festeavtalen som sikrer dem eneretten til den verdifulle eiendommen, ifølge NRK. I tillegg kommer inntekter som genereres på turistanlegget Nordkapphallen, som i dag eies av Rica Eiendom og drives av hotellkjeden Scandic.

Men nå brygger det opp til kamp om den lukrative avtalen som gir rett til å melke «Europas nordligste utsiktspunkt». I 2018 går nemlig festeavtalen med Finnmarkseiendommen, som eier og forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark fylke, ut. Rica har imidlertid juridisk rett til forlengelse av festekontrakten. Men ikke nødvendigvis på like vilkår. Den nye festeavgiften kan komme på rundt 6,5 millioner kroner, ifølge en verdivurdering NRK har fått utført av området, der Rica Eiendom i dag har tilgang på 1000 mål. I tillegg til forhandlinger om pris, kan det også forhandles om en avgrensning av områdene på fjellplatået – noe som kan gjøre lettere for andre aktører å slippe til. Lokale aktører i Nordkapp har i mange år hatt protestert mot monopolsituasjonen. Det fysiske området der Nordkapphallen står, skal det naturlig nok ikke forhandles om.

Også forsvarere av allemannsretten har protestert kraftig mot situasjonen. At en hotellkjede har hatt eksklusiv rett til å drive næringsliv på offentlig utmark på Nordkapp kaller landets største friluftsorganisasjon, Norsk Friluftsliv, «en internasjonal reiselivsskandale». «Ingen eier utsikten og midnattssolen. Nordkapp er ikke bare et nasjonalt, men et internasjonalt friluftsområde», påpekte leder Lasse Heimdal under et møte i Honningsvåg nylig. Han mener at Nordkapp ville tjent godt på nasjonalparkstatus, og at allemannsretten bør sikre gratis, eller iallefall mye lavere priset, offentlig tilgang til det attraktive området. Også Miljøverndepartementet har flere ganger bedt driverne om å sette ned prisene. Men i stedet har det motsatte har skjedd.

Det kan og bør Nordkapp kommune nå gjøre noe med, når kontraktene nå skal reforhandles. Det er også kommunen som gir løyve til å kreve inn bomavgift. Friluftsloven åpner for å ta en «rimelig avgift» for adgangen til et «opparbeidet friluftsområde». Men inngangsbilletten til Nordkapp-platået framstår imidlertid som langt fra rimelig. Dessuten slites naturen ned. Rica/Scandic har riktignok foreslått å opprette et fond på 300.000 kroner årlig til dekning av vedlikehold og sikring. Det er imidlertid bare småpenger i forhold til det selskapene skviser ut av folk som har kjørt gjennom hele Europa for å stå ved det som i mange år, uriktig, har vært markedsført som fastlands-Europas nordligste punkt. Det gir dårlig PR, og gjør at mange turister nok legger turen andre steder i stedet.

Rica og Scandic hevder også på sin side at de har investert hundrevis av millioner i anlegget, med opplevelsessenter, butikker og kino. Men også deler av dette skal i sin tid også skal ha blitt kraftig subsidiert av både lokale og sentrale myndigheter, ifølge Travelnews.no. Anlegget ble bygget i 1957 og utvidet i 1988 og 1997. Det er ikke tvil om at Rica og Scandic har vært med å gjøre Nordkapp til et av Norges mest internasjonalt kjente reisemål. Nordkapp kommune har imidlertid, med rette, i mange år ønsket å få en sterkere hånd på reiselivsrattet, både på Nordkapp-platået og i området rundt, og sikre større lokal forankring og flere aktører. Noe de jobber for nå. Visit Nordkapp holder på å lage en ny masterplan for reiselivet i området, som i større grad skal – og bør – gjenspeile at området er offentlige arealer. Offentlig parkeringsmulighet og sykkelstier er nevnt som noen ønskede endringer.

Men fastlands-Europas aller nordligste punkt, Knivskjellodden, er det uansett helt gratis å besøke. Den ligger 1.611 meter lenger nord enn Nordkapp, men den skrå odden er langt ifra så spektakulær som det dramatiske Nordkapp-platået. Hit går det bare en åtte kilometer lang sti. Hva med å utvikle denne skikkelig, Nordkapp?

Nordkapp

I 1553 seilte en ekspedisjon på tre skip ut fra England på jakt etter Nordøstpassasjen. To av skipene kom aldri hjem. Det tredje med Richard Chancellor ombord seilte forbi en mektig fjellklippe, som han ga navnet Nordkapp.

Over hundre år senere, vinteren 1664, ankom den italienske presten Francesco Negri, som regnes som den første turisten på Nordkapp. Han beskrev den som «verdens endepunkt».

Det tok ytterligere to hundre år før nordkappturismen tok av. I 1873 kom unionskongen Oscar den andre til Nordkapp. Besøket utløste stor interesse i verdenspressen, og allerede i 1875 ankom de første gruppereisende med cruisebåter.

I dag er Nordkapp-platået, ifølge NRK, landets tredje best besøkte turistattraksjon, med rundt 270.000 besøkende i året.