Kultur

Aldersgrense på reiseforsikring

Er du over pensjonsalder? Da bør du sjekke nøye hva reiseforsikringen din dekker, før du reiser utenlands. Spesielt hvis du stoler på kredittkortforsikringen. Her er noen av de beste forsikringsordningene for eldre.

Bilde 1 av 3

Nordmenns reisemønster har endret seg dramatisk de siste årene – noe som også gjelder seniorene. Flere og flere reiser langt, til mer eksotiske steder og blir borte lenge. Da er det viktig å ha en god reiseforsikring i bagasjen, om uhellet skulle være ute. Men det mange ikke er klar over, er at deler av reiseforsikringsdekningen ofte reduseres, eller i verste fall bortfaller, når du passerer en viss alder, mellom 67 og 80 år.

Det gjelder spesielt ulykkesforsikringen, det vil si erstatningsbeløpet som utbetales ved dødsfall eller varig invaliditet. Det gjelder både hos de tradisjonelle reiseforsikringsselskapene, og hos kredittkortselskapene som har reiseforsikring inkludert om du betaler minst halvparten av reisens transportkostnader med kortet. Forsikringssummen ved ulykke reduseres ofte opptil så mye som 50–90 prosent etter en viss alder, og ofte opphører den fullstendig ved fylte 75 eller 80 år. I noen tilfeller også lenge før.

Les også: Lettgåtte utsiktstopper i Sør-Norge!

Sjekk nøye

I tillegg opphører ofte dekningen for avbestilling, reisesyke og hjemtransport ved en bestemt alder, ofte allerede ved 70 år, hos svært mange av kredittkortselskapene, ifølge nettstedet Dinero.no. Dette er en enda viktigere del av sikkerhetsnettet en reiseforsikring gir deg. Disse dekningsområdene beholder man imidlertid som regel når man har tegnet en reiseforsikring hos et forsikringsselskap.

Alder, sammen med andre faktorer, som tidligere skadehistorie og personlig helsetilstand, i tillegg til kundeforhold, virker også inn på pris og tilgang på forsikring hos de fleste selskapene som tilbyr helårsforsikring.

– Risikoen for sykdom på reise øker med alder, og spesielt etter fylte 67 år er risikoen betydelig høyere. Rettferdig prising innebærer at de enkelte aldersgrupper må betale for den risikoen de representerer, akkurat som ved bilforsikring, der yngre sjåfører må betale mer for bilforsikringen enn eldre sjåfører. For eksempel sto eldre over 67 år sto for 58,2 prosent av antallet sykesaker som ble innmeldt i 2016 fra Spania. Det er et mønster som er stabilt, sier Emma Elisabeth Vennesland, som er informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring, som forsikrer rundt én million reisende nordmenn i året.

Også de begrenser forsikringssummen ved død til 100.000 kroner ved fylte 70 år, og har aldersrestriksjoner på nytenging.

Mønsteret bekreftes av Nordens største alarmsentral, SOS International, som i fjor ga bistand til mer enn 25.000 nordmenn i utlandet. De opplyser til ABC nyheter at aldersgruppen over 60 år står for omkring en tredjedel av alle de årlige henvendelsene, men over halvparten av hendelsene i vinterhalvåret.

Mange forsikringsselskaper har dessuten en øvre aldersgrense, typisk rundt 75 år, for når man kan tegne en ny reiseforsikring. Har du hatt reise- eller annen forsikring i selskapet tidligere, får du imidlertid som regel fortsette som kunde.

Diskriminerende

– At eldre får dårligere vilkår synes vi selvfølgelig ikke noe om, når det er friske eldre det er snakk om. Dagens 80-åringer kan jo være like spreke som 70-åringer. Vi reagerer også på at det er så mange ulike regler, noe som gjør det veldig vanskelig for eldre å sette seg inn i alle de forskjellige betingelsene og sammenligne dem, sier Christin Engelstad, som er kommunikasjonssjef i Seniorsaken.

Hun håper dette vil bli endret når det i 2018 kommer det en ny og strengere likestillingslov.

– Den vil gjøre det forbudt å aldersdiskriminere eldre og andre grupper, forhåpentligvis også når det gjelder forsikringsbetingelser, påpeker hun.

Samtidig mener hun at eldre må ha selvinnsikt i hvilke turer de velger å dra på.

– Folk reiser mer og mer til eksotiske steder og på krevende turer. Men eldre, må som andre, vurdere hvilke turer de faktisk er spreke nok til å være med på, utdyper hun.

– Det å skille mellom kundegrupper, er ikke ulovlig etter markedsføringsloven, hvis man har en saklig grunn. Bransjen legger nok risikovurderinger i ulike aldersgrupper til grunn, sier Jo Gjedrem, som er fagdirektør for reise og transport i Forbrukerombudet.

– Det er imidlertid viktig at dette kommer klart fram i vilkårene, slik at eldre ikke kjøper forsikringer de ikke har nytte av, påpeker han.

Dekker ikke kronisk sykdom

Har du en kronisk sykdom eller er under behandling for en eksisterende sykdom, bør du være oppmerksom på at det kun er akutt forverring av sykdommen som er dekket av reiseforsikringen.

– Dersom du er i tvil om du er dekket, bør du kontakte forsikringsselskapet ditt på forhånd. Om du lider av en av mange vanlige sykdommer, kan du gå inn på våre nettsider og sjekke om du fortsatt omfattes av reiseforsikringen vår, tipser Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring,

For forsikring bør du uansett ha. En undersøkelse gjennomført av Respons analyse for SpareBank 1 viser at 200.000 voksne nordmenn ikke har reiseforsikring. Det kan bli fryktelig dyrt om uhellet er ute, spesielt om du reise til land utenfor EU/EØS, som USA eller Thailand.

Gode reiseforsikringer for eldre

Her er noen av de beste reiseforsikringsmulighetene for eldre på markedet: 

Mange kredittkort har reiseforsikring inkludert, om du betaler minst halvparten av reisens transportkostnader med kortet. Ifølge prissammenlignings-nettstedet samlino.no og dinero.no, som har undersøkt betingelsene for reiseforsikring hos en rekke ulike reiseforsikrings- og kredittkortselskaper i henholdsvis april og juli, er det kun et fåtall av kredittkortene i markedet som gir deg likeverdige rettigheter etter at du har nådd pensjonistalder.

Landkreditt best

Ifølge dinero.no er det kun Eurocard Gold og Platinum, samt Landkreditt Bank MasterCard som tilbyr reiseforsikring som ikke reduserer dekningsbeløp eller opphører ved en bestemt alder, for ulykke, hjemreise, avbestilling og reisesyke, blant kortene de har sett på. Landkredittkortet krever heller ikke årsavgift. Det har også en bra dekningssum, og dekker reiser på opptil 90 dager – og er dermed testens gunstigste valg.

Andre kort som kommer godt ut for eldre i sammenligningen er Diners Club Classic, American Express Gold- og Platinum og DNBs Sølv MasterCard og SAS EuroBonus Platinum. Disse kortene, utenom DNBs, har imidlertid en høy årsavgift.

Helårs uten aldersgrense

Både hos Dinero.no og Samlino.no er det Storebrand som kommer best ut når det gjelder standard helårsforsikring «uten aldersgrenser». Hos de fleste andre selskapene reduseres eller bortfaller ulykkesforsikringen i løpet av få år etter pensjonsalder, bortsett fra hos Gjensidige Reise Pluss, ifølge nettstedene. Storebrand har også høyest dekning på sin sykeforsikring, ifølge Samlio.no, som har undersøkt 20 forsikringer som dekker totalt 85 prosent av markedet, målt i selskapenes premieinntekter.

Reisesyke- og avbestillingsforsikringen reduseres eller bortfaller normalt ikke hos noen av helårsforsikringene, ifølge nettstedet.

En ny aktør som kom på banen for et år siden er REMA Forsikring, som opplyser til Dagsavisen at de heller ikke har noen aldersbegrensninger på sine reiseforsikringer. Dersom du har familiedekning, dekker denne forsikringen også medreisende barnebarn og oldebarn under 20 år. Men du må ha tegnet en annen forsikring hos dem i tillegg.

Sjekk rundt

Helårs reiseforsikringer baseres på individuell prising, der både alder, antall tidligere skadetilfeller, helsetilstand og om du har andre forsikringer i selskapet, kan ha noe å si. Antall dekningsdager, dekningsbeløp og dekningsområder er også faktorer som spiller inn. Det er derfor komplisert å sammenligne på pris. Men du tjener mye på å tjene på å sjekke litt rundt og tenke nøye gjennom ditt behov. Skal du være lenge borte? Hvor viktig er egentlig en god ulykkesforsikring for deg med høy alder? Eller holder det faktisk med kredittkortforsikring?

Husk også at de beste og litt dyrere reiseforsikringene også dekker uhell praktisk talt fra du går ut av døren hjemme, samt arbeidsreiser.

Mer fra Dagsavisen