Kultur

LO bevilger 10 millioner til Dagsavisen

LO ønsker å styrke arbeidslivsjournalistikken og har derfor i dag vedtatt å bevilge 19 millioner kroner til Dagsavisen og Klassekampen.

Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og administrerende direktør i Dagsavisens publikasjoner.

– Dette betyr veldig mye for oss. Pengene fra LO gir oss den tryggheten vi trenger for å kunne dyrke videre vår spennende satsing og strategiske retning, der målet er å endre Dagsavisen fra en papiravis til en utgavesentral for papiraviser og digital portal med betydelig rekkevidde. Et samarbeid med ANB er et helt naturlig ledd i denne satsingen. LOs støtte er også et viktig første steg som vi håper vil utløse flere positive nyheter for Dagsavisen og Rogalands Avis innen årets slutt, sier Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og administrerende direktør i alle Dagsavisens publikasjoner.

Det er etter anbefaling fra LOs Medieutvalg at LO-sekretariatet mandag har vedtatt å bevilge 9 millioner til Klassekampen og 10 millioner til Dagsavisen.

– God journalistikk er viktigere enn noen gang for et opplyst offentlig ordskifte. LO har historisk sett spilt en viktig rolle for bredden i norske medier, som vi nå fører videre, sier LOs 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

Han har ledet medieutvalget som ble oppnevnt i forbindelse med salg av LO/forbundenes eierandeler i Amedia. Et hovedmandat for utvalget har vært å vurdere en forsterket nyhetssatsing innen arbeidsliv og politikk, samt mulige medieinvesteringer. Utvalget har stått fritt til å berøre andre mediepolitiske spørsmål.

– Mye på spill

Levekårene for mediene er blitt betydelig trangere. Annonsemarkedet blir stadig strammere og opplag faller. Svært mange norske medier har måttet foreta store nedskjæringer. Dagsavisen er ikke unntatt. I første halvår i ble det gjort betydelig kutt i bemanningen.

– Det har vært en høst der mye har stått på spill for oss, men i løpet av få dager har flere svært sentrale brikker falt på plass i det som er et større puslespill. Vi lyktes forrige uke med å forhandle oss ut av vår største risiko, en leieavtale som kunne kostet Dagsavisen langt mer enn den løsningen vi nå har fått til. Vi kommer til å få en stor regnskapsmessig tapsføring på årets regnskap, men dette er en tapsføring vi uansett måtte tatt i år på grunn av de forpliktelsene som lå foran oss, forklarer Lysholm, og fortsetter:

– Vi har imidlertid ikke skapt nye økonomiske hull som må fylles av ny kapital, slik at LOs likviditetsbidrag nå vil gå til å styrke våre strategiske satsinger. Dette har vært en sentral forutsetning for oss, og det gir også gode signaler videre til andre aktører som ønsker å bidra til at vi skal lykkes med vår offensive plan.

– Ikke aksjekjøp

Dagsavisen utgir i dag fire papirutgaver: Dagsavisen Østfold, Dagsavisen Fremtiden i Drammen og Rogalands Avis. Dessuten driver avisen ti nettsteder: Meningsportalen NyeMeninger.no, nasjonale Dagsavisen.no, et eget nyhetsnettsted for Dagsavisen Oslo, Moss Dagblad, Dagsavisen Fremtiden, Rogaland Avis, Roganytt, Halden24, Fredrikstad24 og Sarpsborg24. Det betyr at mediehuset er etablert i tre av fylkene som ligger høyt på arbeidsledighetsstatistikken der Rogaland ligger aller øverst etter nedgangen i oljenæringen.

– Vi mener dette vi nå gjør vil være et positivt bidrag til å løfte og styrke den journalistiske dekningen av arbeidslivet – som vi kjenner et særlig ansvar for – i begge avisene. Samtidig følger vedtaket opp ambisjonene i LOs formålsparagraf om å sikre en sterk arbeiderpresse og betydningen av et mediemangfold for å sikre det demokratiske ordskiftet og meningsbrytning, fastslår Hans-Christian Gabrielsen.

Han sier videre at både Dagsavisen og Klassekampen i lengre tid har hatt en positiv satsning med bred og god dekning av arbeidslivsspørsmål, politikk, næringsliv og fagbevegelsen.

– Vi ønsker å bidra økonomisk til å videreutvikle denne satsningen, gjennom konkrete mediebidrag, ikke aksjekjøp. Gjennom vedtaket i LO-sekretariatet anerkjenner vi også den viktige rollen begge avisene spiller i det norske medielandskapet, understreker LO-toppen.

LO Media kjøpte tidligere i høst Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) fra Amedia. Dette var en bevisst satsning innen arbeidslivsjournalistikken. I dagens vedtak i LO-sekretariatet forutsettes det at det skal utvikles et samarbeid om stoffutveksling mellom ANB og avisene.