Kultur

Ønsker politisk reklame på TV

Politisk reklame er lov i Norge på alle medieplattformer. Nå er det på høy tid at Erna og Jonas også får lov til å reklamere for seg selv på lineær TV, mener Høyre.

Hillary Clinton gjør det. Donald Trump gjør det: Reklamerer for seg selv som presidentkandidater på lineær TV. Men det er i USA. I Norge er det fortsatt noe Erna og Jonas ikke har lov til, selv om politisk reklame i dag tillates på papir, radio, kino og over alt på nettet – inkludert på nett-TV. I teorien kan du altså se politisk reklame på nettbrettskjermen din – men ikke på TV-skjermen din.

– Vi kjøpte reklameplass på VGTV allerede under valgkampen i 2013, sier Helge Fossum, spesialrådgiver i Frp til Dagsavisen.

– Vi vurderer alle lovlige former for annonsering, også på nett-TV. Vi vil jo gjerne nå fram med budskapet vårt der folk er, sier han, som tilhører et parti som lenge har vært for å oppheve forbudet mot politisk reklame på lineær TV.

– Politisk reklame burde vært lov på lineær TV også, sier også Høyres Kårstein Løvaas.

– Dette viser jo at lovverket er helt utdatert, og overmodent for revisjon, sier han.

«Veldig pussig»

Løvaas sitter i Stortingets kulturkomité for Høyre, et parti som tradisjonelt har hatt et liberalt syn på politisk reklame på TV. Partiet vil tillate det, og det står fortsatt på partiprogrammet. Særlig Ap og venstresiden har vært imot politisk reklame på TV, og har hegnet om Kringkastingsloven og forbudet mot å reklamere for politiske budskap og livssyn.

– Forbudet mot politisk reklame gjelder bare for lineært fjernsyn, sier Medietilsynets rådgiver Erik Langebech til Dagsavisen.

– Så det er altså lov på VGTV og andre nett-TV-kanaler?

– Ja. Skillet går ved at du velger selv når du skal se programmet. Det kan du jo ikke med lineært fjernsyn, slår han fast.

– Den teknologiske utviklingen i mediebransjen har løpt fra lovgivningen. Du kan vise reklame på VGTV, men du kan ikke vise det på TV 2. Det blir veldig pussig når man vet at mediene i dag smelter mer og mer sammen, sier Høyres Kårstein Løvaas til Dagsavisen.

– Lovverket ble til i en tid da man ikke hadde noen anelse om hva som ville skje framover. Det var ting man ikke tenkte på den gangen. Når nett-TV kom, så var man ikke rigget for det, mener Løvaas.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Den siste lille biten

Skal politisk reklame tillates på lineær TV, må det en lovendring til. Slikt tar tid, og Høyre vil ikke rekke å gjøre noe med dette i tide til stortingsvalget i 2017. Men generelt mener Løvaas at man i et demokrati må kunne få lov til å selge meningene sine på et fritt marked.

– Å selge meningene sine slik man kan selge andre produkter, må da være greit, når det ellers er lov i aviser og over alt? Lineær TV er den siste lille biten som gjenstår, sier Løvaas, og legger til:

– Jeg vet jo at de politiske partiene lager reklamefilmer per i dag, som vises på kino og egne nettsider. Det er jo litt dobbeltmoralsk av de partiene som fortsatt ønsker å forby den siste lille biten som er igjen. For de er jo åpenbart selv interesserte i å kommunisere på den måten. Som Ap, sier Løvaas.

I Arbeiderpartiet er det fortsatt helt uaktuelt å vurdere å oppheve forbudet mot politisk reklame på lineær TV.

– Dette har høyresiden snakket om lenge, men heldigvis har de ikke hatt gjennomføringskraft til å gjøre noe som helst med saken, sier Arild Grande, mediepolitisk talsmann i Ap på Stortinget.

– Særstilling

– Vi skal huske på at reklame på lineær TV fortsatt står i en særstilling når det gjelder gjennomslagskraft. Dessuten ønsker vi ikke en amerikanisering av norsk politikk og politisk reklame. Vi er motstander av en utvikling hvor det blir enda større forskjeller mellom de med mye penger og de med lite når det gjelder muligheter til å ytre seg, sier Grande til Dagsavisen.

«Problematisk»

Om politisk reklame på lineær TV ble lovlig, skulle man tro TV 2 ville bli en viktig markedsplass for politisk reklame. Det gjelder nok spesielt under valgkamper, når det gjelder å nå fram til alle velgerne der ute. Kanskje vil vi få TV-reklamer a la Hillary Clinton, der det står: «This ad is approved by Jonas Gahr Støre»?

– Er en slik framtidsdrøm interessant for TV 2 rent kommersielt? Ville det være en god måte å skaffe flere reklameinntekter på?

– Vi har en prinsipiell tilnærming til denne saken, sier Tomas Myrbostad, juridisk direktør i TV 2.

– Vi mener at det ikke finnes grunnlag for et særforbud mot politisk reklame på TV. Et slikt forbud er også problematisk fra et ytringsfrihetsperspektiv. Inntektspotensialet i politisk reklame er imidlertid begrenset for vår del, skriver Myrbostad i en e-post til Dagsavisen.

– Hva med TV 2 Sumo, som er på nett: Vil det være mulig for politiske partier å kjøpe seg reklameplass der? Har noen vist interesse for dette?

– Det har ikke vært en problemstilling. At vi lovlig kan ha politisk reklame på TV2.no og på on-demand programmer på Sumo, men ikke på vanlig TV, viser jo bare hvor upraktisk forbudet er i dag, sier Tomas Myrbostad.

Nyeste fra Dagsavisen.no: