Kultur

Filmvitenskap kan forsvinne

Høgskolen i Lillehammer vurderer å legge ned film- og TV-vitenskapsstudiet. Det er ett av kun to tilbud i hele Norge.

– Høgskolen på Lillehammer er ett av kun to universitets- og høyskolemiljøer som tilbyr film- og TV-vitenskap i Norge. Blir vi nedlagt, er det kun NTNU i Trondheim igjen, sier Søren Birkvad.

Han er doctor philos i filmvitenskap, og førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer.

– Norge er en moderne, ganske sofistikert kulturnasjon. Det betyr at man må holde seg med den typen spesialiserte kulturutdanninger som dette. Det er et stort paradoks at man ønsker å legge ned film- og TV-vitenskap samtidig som vi bruker stadig mer tid på film, TV og streaming, sier han.

Finansiering

Bakgrunnen for forslaget om å legge ned hele studiet i film- og TV-vitenskap, er fallende studenttall de seneste årene. Utdanningsinstitusjoner får betalt per student, ikke per studietilbud.

– Finansieringssystemet følger New Public Management-modellen. Det er problemet her. De siste tre-fire åra har mediefag gått litt av moten, med færre studenter. Men ser man på publisert forskning, og på antallet professorer, viser det seg at vi er et av de mest aktive forskningsmiljøene ved høgskolen, med høy kvalitet. Men det premieres ikke økonomisk. Dessuten: I mange år etter at studiet ble etablert i 1990, var vi en av høyskolens melkekuer, med mange studenter. For ti år siden var mediestudier enormt populært, med stor tilstrømming av studenter. Nå er de det ikke. Men vi bør jo holde skuta flytende likevel, sier Birkvad.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Diskusjon 13. mai

Nedleggelsen er ikke vedtatt. 13. mai er det styremøte ved Høgskolen i Lillehammers avdeling for samfunnsvitenskap. Der er nedleggelse av film- og TV-vitenskap ett av forslagene som diskuteres.

– For Høgskolen i Lillehammer betyr dette at man fjerne en del av kultur- og dannelsesgrunnlaget for skolen. Da jeg kom til Lillehammer for å være med å etablere faget tidlig på nittitallet, var det fordi daværende rektor mente man måtte legge til rette for en filmkultur ved skolen, som siden skulle danne grunnlag for Den norske filmskolen her. Høgskolen samlede satsing på film og media blir selvsagt enormt svekket om det akademiske leddet, som burde henge sammen med skolens øvrige satsinger på høyeste nivå, forsvinner, sier Birkvad.

På Lillehammer kan man også studere TV-produksjon og film ved Filmskolen. Kun TV-miljøet har kontakt med film- og TV-vitenskap, som er det kritiske akademiske studiet av film og fjernsyn.

Kritisk, ikke fandom

– Tida vi bruker på film, fjernsyn og streaming vokser og vokser. Alt tyder på at det bare vil fortsette med det. Vårt fag står i en kritisk undersøkende forskningstradisjon som skiller seg klart fra den kommersielle kulturformidlingen og fandom-kulturen vi ser mer og mer av i dag. Det er en statlig forpliktelse å opprettholde og styrke den nasjonale kulturen i møtet med den globale mediekulturen, sier Birkvad.

Nyeste fra Dagsavisen.no: