Kultur

– Henter penger fra kinoene

45 millioner kroner skal sikre at Norge blir innspillingssted for filmer. Fortsatt har ikke kulturministeren reversert kuttet i film fra 2013, og nå skrur hun opp kinoavgiften.

I matchende blått antrekk ankom kulturminister Thorhild Widvey (H) og statssekretær Bjørgulv Borgundvaag (H) Norsk Maritimt Museum i går. FOTO: ARNE OVE BERGO

– I skattereformen ligger det også at ni av ti får skattelette, noe som vil kunne veie opp for dette. De fleste har råd til litt dyrere kinobilletter, og det er ikke snakk om en stor økning, sier kulturminister Thorhild Widvey (H) til Dagsavisen da hun blir konfrontert med at skattereformen regjeringen la fram samtidig med statsbudsjettet i går, tar til orde for å øke lavmomssatsen med to prosent.

Dette kan bety dyrere kinobilletter og høyere priser for inngang ved gallerier og museer.

LES OGSÅ: NRK må kutte 100-150 mill. neste år

Salderingstiltak

– Regjeringen øker momsen på kinobilletter uten begrunnelse. Det kan se ut som et salderingstiltak, der de henter penger fra kinoene for å styrke andre ting. Med det reduserer de inntektene til filmprodusentene, sier direktør for Virke Produsentforeningen, Torbjørn Urfjell. Kulturministeren har måttet bruke tid på å bygge opp tilliten hos filmbransjen etter at hun i sitt første kulturbudsjett kuttet over 30 millioner kroner i filmfondet. Kuttet er ennå ikke gjort opp for, påpeker Urfjell.

– Økningen som ligger inne i filmbudsjettet ser ut til å henge sammen med at Filminstituttet har overtatt filmformidlingsoppgavene fra Film & Kino. Det betyr at det ikke er noen reell økning i filmbudsjettet, sier han.

LES HEGE ULSTEIN OM STATSBUDSJETTET: Blåblåmerker

Filmkutt

Widvey kunne i går avsløre at hun vil bruke 45 millioner kroner neste år på en insentivordning der både nasjonale og internasjonale filmskapere kan få refundert 25 prosent av kostnadene de har i Norge, dersom de velger å spille inn film her. En samlet filmbransje har imidlertid ønsket at ordningen ikke skulle ligge under Kulturdepartementet.

– Skal ordningen være tro mot målet, så må den være en automatisk refusjonsordning under Toll- og avgiftsdirektoratet. Vi har ikke troen på å ha en begrenset ramme, sier Urfjell.

Kulturministeren er imidlertid klar i sin tale:

– Å legge ordningen under et annet departement har aldri vært noen diskusjon. Det er en avsporing av debatten. At midlene stilles til rådighet er det viktigste, sier Widvey, som kan avsløre at hun allerede i dag skal møte produsentene bak den mye omtalte filmatiseringen av Jo Nesbø-boka, «Snømannen».

– Jeg skal møte aktørene bak «Snømannen»-filmen. Jeg ser fram til en spennende diskusjon med dem, sier hun.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Skatterefusjon

Regjeringens mål er å få flere private givere inn i kulturlivet. For å få sponsingen skikkelig i gang, må Kulturdepartementet kunne tilby en skikkelig skatterefusjonsordning, har det blitt innvendt fra næringslivet.

– Vi har foreslått en stortingsmelding om dette, så må vi se hva Stortinget vil. Foreløpig er det gaveforsterkningsordningen vi har satset på, og nå utvider vi den, sier Widvey.

Kommentarer til kulturbudsjettet for 2016

Kunstnerne

Lise Stang Lund, styreleder i Norske kunsthåndverkere: – Vi er fornøyd med at regjeringen satser videre på prøveordingen med utstillingshonorar, og at de styrker den. I tillegg er det fint at de satser mer på kunsthallene og kunstsentrene, men her forutsetter vi at Kulturrådet øremerker midler til kunstnerhonorar. At institusjonene blir styrket, hjelper ikke nødvendigvis kunstnerne. Regjeringen legger opp til en moderat satsing på stipend, men stipendene har en mindre lønnsvekst enn vi ønsket. Det er skuffende at regjeringen ikke gir et lønnsløft.

Talent Norge

Maria Mediaas Jørstad, daglig leder: – Vi er veldig glade for at regjeringen viderefører satsingen på Talent Norge. Det viser at talentsatsingen er en stabil satsing. Vi har mange spennende prosjekter vi vil gå igang med, og selv om 21 millioner kroner at årets bevilgning er bundet opp i prosjekter, så er disse prosjekter som går over flere år. Det betyr at arbeidet på ingen måte er stoppet opp i Talent Norge. Vi ba om 40 millioner kroner neste år fordi vi ville satse på ulike prosjekter i utlandet, men vi forholder oss til den rammen regjeringen nå har gitt oss.

Musikerne

Hans Ole Rian, leder Musikernes Felles­organisasjon: – De fleste postene får en økning på 1,9 prosent.  Dette er ikke nok til å opprettholde produksjonsnivået i orkestrene, det er heller ikke i nærheten av å kunne dekke de økte pensjonskostnadene ved institusjonene. Regjeringen foreslår ulike tiltak for å styrke kunstnerøkonomien på til sammen 13,1 millioner kroner, herunder en økning til støtteordningen for musikkensembler på 1,5 millioner. Widvey tror muligens at kunstnere kan leve av knapper og glansbilder. En slik økning monner ikke i særlig grad.

Museene

Liv Ramskjær, leder Norsk Museumsforbund: – Momsøkningen, som var ventet etter Scheel-utvalgets forslag, vil kunne bety dyrere inngangsbilletter. Ellers er det mye bra i budsjettet, men jevnt over så har de museene som ikke har fått særskilte økninger, fått en vekst på 1,7-1,8 prosent. Dette veier ikke opp for pris- og lønnsveksten, og det bekymrer våre medlemmer. Det er fint at andre felter også skal få gaveforsterkningsordning, men vi håper ikke dette betyr at det blir vanskeligere for museene å få det.