Kultur

Europeisk filmmiljø advarer

Samtidig som hun går inn for en insentivordning for å lokke utenlandsk film til Norge, vil kulturministeren legge ned Norsk Filmkommisjon. Nå får det internasjonal oppmerksomhet.

– Jeg rister litt på hodet av at når vi endelig får på plass en insentivordning så legger vi ned den nasjonale enheten for å trekke internasjonale filmproduksjoner. Dette er delte signaler fra Widvey, sier Truls Kontny, leder for Norsk Filmkommisjon.

Det er European Film Commissions, der Kontny selv er president, og Svenska Filmkommissionärer som i hvert sitt brev til kulturkomiteen på Stortinget advarer mot å legge ned Norsk Filmkommisjon. Bakgrunnen er at kulturminister Thorhild Widvey (H) i stortingsmeldingen om film foreslår å legge ned Norsk Filmkommisjon, som har det nasjonale ansvaret for å trekke flere filminnspillinger til Norge, og for å tilrettelegge for samarbeid mellom internasjonale produsenter og norsk filmbransje.

Det er en merkelig ting å gjøre når kulturministeren vil gå inn for en insentivordning, som skal lokke utenlandske produksjoner til Norge, mener filmkommisjonene.

LES OGSÅ: Widvey vil ikke gi i pose og sekk

Ett sted

Kontny forteller at han har fått reaksjoner fra mange kollegaer etter at nyheten ble kjent utenfor Norge.

– For de store internasjonale produsentene er det viktig å ha ett sted å henvende seg når de vil filme i et land. De vet knapt hvor Norge er, og ønsker ikke å ringe rundt til ulike regioner, sier Kontny.

Svenske Filmkommissionärer skriver i brev til Widvey at de i Sverige jobber for å få på plass en nasjonal filmkommisjon. Og Norge er forbildet i Skandinavia, hevder de:

«Vi nærmer oss nå alle egne nasjonale filmkommisjoner og ser det som veldig merkelig at Norge da legger ned sin.»

Kulturdepartementet skriver i stortingsmeldingen at i likhet med insentivordninger, er formålet med filmkommisjonsvirksomhet å tilrettelegge for at flere film- og serieinnspillinger legges til en gitt region. «De to virkemidlene drar dermed i samme retning og forsterker den samlede tiltakseffekten».

LES OGSÅ: Filmfond: - Stockholm er interessert

Nasjonalt til regionalt

Kulturdepartementet ønsker imidlertid at regionene skal ta ansvar for alt filmkommisjonsarbeidet. Det advarer Svenske Filmkommissionärer mot.

De viser til filmingen av Hollywood-produksjonen «Girl With The Dragon Tattoo» i 2010-11, og skriver at de gjerne skulle hatt en egen nasjonal filmkommisjon på den tida, da det ble en nesten urimelig arbeidsmengde for filmkommisjonen i Stockholm, som skulle arbeide med kontrakter for innspilling i hele landet.

Kulturdepartementet viser til at brevene fra filmkommisjonene er sendt til kulturkomiteen på Stortinget. «Regjeringen kom med sitt forslag i filmmeldingen som nå ligger til behandling i Stortinget», opplyser departementet.

LES OGSÅ: Slik bør hun lokke Hollywood til Norge

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Mer fra Dagsavisen