Kultur

Protesterer mot Isaksen-kupp

Regjeringen vil headhunte og ansette rektorer ved norske universiteter og høyskoler. Norske akademia vil beholde retten til å velge dem selv.

Norsk akademia protesterer mot kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens kuppforsøk. FOTO: MIMSY MØLLER

Nå krever ledende akademikere, LO og Norsk Tjenestemannslag at Stortinget avviser kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens forslag, som innebærer at universiteter og høyskoler mister muligheten til å selv velge fram rektorer og styreledere.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Pinseopprør

Regjeringens plan om å få forslaget gjennom i Stortinget før sommeren fikk 27 ledende akademikere til å starte et opprop i pinsehelga. Protesten samlet over 1.200 underskrifter i løpet av et døgn. Dette handler om demokratiske prinsipp, om universitetenes og høyskole-Norges selvstyre, forteller en av initiativtakerne, professor Knut Kjeldstadli ved Universitetet i Oslo.

– Regjeringen vil at rektorer og styreledere skal ansettes, og at departementet skal utnevne alle eksterne styremedlemmer. Forslaget innebærer i praksis at nye og sammenslåtte institusjoner blir avskåret fra å velge lederne sine. Historisk sett har universitetene hatt selvstyre og selv valgt ledere, sier professor Kjeldstadli.

LES OGSÅ: Varsler tøffere stillingskamp

Demokratisk rett

Blant initiativtakerne til oppropet er rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo og rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Nestleder Tor-Arne Solbakken i LO og forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag er blant dem som stiller seg bak akademikernes protest.

– Vi trenger ikke management-makt ved universitetene. Kunnskapsinstitusjoner er ikke som næringslivet. Argumentet om at ansettelser via hodejegerprosesser finner bedre kandidater stemmer ikke, det har forskningen dokumentert. Vår bekymring er at en tilsatt leder vil ha lojalitet oppover, og ha en annen agenda enn vi mener universitetene bør ha – den rent vitenskapelige og faglige siden ved virksomheten. Det utredes per i dag en større endring av utdanningsinstitusjonene, men akkurat dette punktet har regjeringen framskyndet til behandling i Stortinget før sommeren. Vi anser dette nærmest for et kuppforsøk, og ber Stortinget om å stemme ned forslaget som skal behandles alt den 6. og 11. juni, sier Kjeldstadli.