Kultur

Ny styreleder i Dagsavisen AS

Per Magne Tveiten, konstituert konsernsjef i Mentor Medier, er valgt til ny styreleder i Dagsavisen AS og Rogalands Avis AS.

Av Jon Kristian Fadnes

Han overtar etter Helge Simonnes.

Dagsavisen er nå stamme for tre utgaver. I tillegg til hovedutgaven i Oslo, gis det ut egne lokalutgaver for Moss og Drammen, samt Rogalands Avis, basert på Dagsavisens stoffproduksjon.

Utvide

– Målet er å utvide denne satsingen på utfordreraviser i Mediehuset Dagsavisen til enda flere byer. 2014 var et år med solide satsinger, som nyetableringen av Dagsavisen Moss Dagblad og oppkjøpet av Rogalands Avis, sier nyvalgt styreleder Tveiten i en pressemelding.

– Reetableringen av RA som seksdagersavis under navnet Dagsavisen RA er spennende og mottakelsen i Rogaland har vært god. I stedet for ren lokalavis tre dager i uken, tilbyr vi leserne en fyldigere kombinasjonsavis av Dagsavisen og RA seks dager i uken, fortsetter Tveiten.

Da Rogalands Avis gikk fra seksdagers avis til tre utgivelser i uken for ett år siden, falt opplaget med over 20 prosent.

– Etter snart én måneds drift av Dagsavisen RA har avisens opplag økt med over fem prosent, sier Eirik Hoff Lysholm, adm. dir. for alle publikasjoner i Mediehuset Dagsavisen.

Litt i minus

For Dagsavisens del har 2014 vært et meget utfordrende annonseår.

– Men vi lyktes samtidig med å øke opplagsinntektene med nesten fem prosent fra 2013 til 2014. Til tross for tunge investeringer for framtiden, blant annet gjennom oppstarten av ekstra utgaver på papir og digitalt, lyktes vi nesten med å få Dagsavisen i pluss for tredje år på rad. Det blir et lite minus på et par hundre tusen kroner i 2014, sier Lysholm, som også er sjefredaktør i Dagsavisen.

Mediehuset Dagsavisen-grupperingen i Mentor Medier, der både Dagsavisen og Rogalands Avis hører til, vil ha felles styre med tre aksjonærvalgte representanter. Styreleder Per Magne Tveiten og Kristin Steien Bratlie representerer hovedeier Mentor Medier, mens tidligere sjefredaktør Arne Strand representerer Stiftelsen Dagsavisen, som eier 9 prosent av aksjene i Dagsavisen.