Kultur

I front for ytringsfrihet

Bibliotekentusiast Hege Newth Nouri blir ny generalsekretær i Norsk PEN. Styreleder William Nygaard varsler større fokus på ytringsfriheten i Norge.

1. mai går nåværende generalsekretær i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN, jazzmusiker Carl Morten Iversen, av med pensjon. Den nye generalsekretæren, Hege Newth Nouri, er per i dag Norsk PENs koordinator for såkalte fribyforfattere, altså forfulgte forfattere som har tilhold i Norge.

- For meg er dette drømmejobben. Her kan jeg kombinere mine genuine interesser for litteratur og biblioteker, med arbeid for menneskerettigheter og ytringsfrihet, sier Newth Nouri til Dagsavisen.

Hun er tidligere generalsekretær i Norsk bibliotekforening, og har blant annet arbeidet for Norsk Forum for Ytringsfrihet og som festivalsjef for Bjørnsonfestivalen i Mode.

 

Tyrkisk rapport

Norsk PEN er den norske avdelingen av International P.E.N., verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, stiftet i 1921. Organisasjonen jobber mye internasjonalt, opp mot land hvor ytringsfriheten er under press.

- Ytringsfrihet er en helt basal menneskerett. Uten den kan styresmaktene behandle folk helt som de vil, uten at noen tør protestere, sier Newth Nouri.

Styreleder William Nygaard i PEN Norge ramser med glede opp en rekke land der Norsk PEN gjør en forskjell:

- I Kabul i Afghanistan er PEN-huset en egen oase der forfattere av ulike bakgrunn, etnisitet og språk møtes på tvers av alle stridigheter og møtes i litteraturen. I Tyrkia har vi vært sterkt inne lenge, og kom nylig med en grundig rapport hvor sentrale tyrkiske bidragsytere gjør rede for den manglende ytringsfriheten i landet. Vi jobber mot Ethiopia, Eritrea, Hviterussland, med flere, sier han til Dagsavisen.

 

Mer i Norge

Arbeidet internasjonalt, med å avdekke brudd på menneskerettigheten, og opptre som vitne for journalister, forfattere og andre som rammes av myndigheters kamp mot kritiske stemmer, vil fortsette. Men ifølge styreleder William Nygaard, skal Norsk PEN også fokusere mer på norske forhold framover.

- Vi har fått penger av Fritt Ord og av Eckbos legater til et nasjonalt prosjekt for ytringsfrihet. Det skjer mye nå som utfordrer ytringsfriheten, enten det gjelder problemstillinger knyttet til Norge som multikulturelt samfunn, eller rundt multinasjonale selskapers kommersialisering av ytringsrommet. Vi ser at rammevilkårene for norske medier bygges ned, og at kvalitetsjournalistikken utfordres. Det er problemstillinger det er relevant for Norsk PEN å engasjere seg enda mer i, sier William Nygaard.

Norsk PEN uttalte seg blant annet negativt til Regjeringens forslag til nedskjæring i pressestøtten i dette statsbudsjettet.

 

Medlemsmobilisering

Norsk PENs generalsekretær har tidligere vært en redusert stilling. Hege Newth Nouri skal jobbe 100 prosent. I tillegg har organisasjonen planer om en solid mobilisering blant medlemmene sine:

- Vi har en medlemsmasse på rundt 500 oppegående personligheter med stor ekspertise og bred interesse for ulike aspekter ved ytringsfriheten. Målet er å doble medlemsmassen de nærmeste tre årene, samt dra enda større veksler på dem som allerede er medlemmer. Norsk PEN er unik i at det er en frivillig organisasjon, sier Nygaard.

 

Friby-eksperter

Hege Newth Nouri har masse planer.

- Vi har ytringsfrihet i Norge, og i den nye Grunnloven er menneskerettighetene kommet med. Samtidig viser det seg at deler av ytringskulturen vår ikke alltid er like positiv. Fritt Ords rapport nå nylig viste for eksempel at mange kvinner vegrer seg for å delta i nettdebatter fordi de trakasseres, de rett og slett mobbes bort. Ifølge den nye Bibliotekloven skal bibliotekene være et rom for offentlig debatt og samtale. Betyr det at hvem som helst skal kunne leie seg inn? Det er relevante saker for Norsk PEN å engasjere seg i, sier hun.

Samtidig fortsetter arbeidet for PEN fribyforfatterne.

- Mange av dem er fantastiske ressurser, som nå er gjemt bort rundt omkring i landet. Nylig ankomne journalister fra Syria, som har flyktet på grunn av ting de har sagt eller skrevet, er jo eksperter på situasjoner der. Bruk dem, og ikke alltid en norsk korrespondent, sier hun.