Kultur

NRKs midlertidige under lupen

LOs sommerpatrulje er i gang med årets sjekk av forholdene for vikarene som holder sommerhjulene i gang. I går besøkte de statskanalen NRK og møtte flere midlertidig ansatte med drøm om fast jobb.

- Jeg håper jo veldig å få fast jobb etter hvert, da, sier Jonas Lisether (25), som er vikar som videojournalist i NRK Ung.

Fram til oktober vikarierer han 100 prosent for en fast ansatt. Etter det er det uvisst hva som venter.

- Det snakkes litt om det blant oss som er midlertidige. Men det er for det meste at vi lurer på hvordan det blir videre. Jeg er jo blitt advart om at det er veldig usikkert å jobbe som midlertidig, sier han.

Vil ikke stå fram

Når Dagsavisen blir med LOs sommerpatrulje rundt for å snakke med unge midlertidig ansatte, er det ikke alle som ønsker å stå fram, men flere forteller at de har tilkallingskontrakter. Én jobber nærmere 80 prosent og får vaktplan i god tid, men har ikke kontrakt som sikrer henne sykepenger, fordi hun kun jobber som tilkallingsvikar.

- Det virker jo nærmest som om alle jobber på tilkallingskontrakter, sukker Linn Andersen fra LO.

Særlig i NRK Super, som produserer NRKs barneprogrammer, er det mange midlertidige, får Dagsavisen opplyst. Men de to som patruljen snakker med, vil ikke i avisen.

Også i NRK Ung er det mange unge uten fast jobb. Blant dem er Haddi Samba, som har jobbet i avdelingen siden januar.

- Jeg skal bli her ut høsten, i hvert fall. De fleste håper jo på å få jobbe mer, men TV er veldig prosjektbasert, sier hun.

Ikke organisert

Jonas Lisether møter LOs sommerpatrulje sammen med likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i et møterom hos NRK Marienlyst. Patruljen er ute på et av sine besøk for å snakke med midlertidig ansatte om deres rettigheter og hvordan de har det på jobben.

- Vi snakker ikke bare med sommervikarer, men også med andre midlertidige. Vi ser mer og mer at folk ikke har sommerjobber, men at de heller jobber mer i sine deltidsjobber eller lignende om sommeren, sier Linn Andersen, faglig ungdomssekretær i LO.

Lisether er ikke fagorganisert, i likhet med flere av vikarene Dagsavisen og sommerpatruljen møter, men kunne godt tenke seg å bli det.

- Det høres veldig bra ut, sier han når Linn Andersen forteller hva en fagforening kan hjelpe en midlertidig ansatt med.

Frynsete rykte

Statskanalen har gjennom flere år hatt et frynsete rykte når det gjelder bruk av midlertidig ansatte. «Å bli sendt på lufting» er blitt et begrep som midlertidig ansatte har måttet forholde seg til. I vår vant en vikar et søksmål mot NRK, etter at han hadde fått beskjed om at det ikke var mer jobb til ham etter å ha vikariert i kanalen siden 2010. I kjølvannet av dommen fikk seks midlertidig ansatte ulike steder i NRK fast ansettelse, meldte Journalisten.no.

Det vakte også mye oppmerksomhet da en journalist i Østlandssendingen valgte å si opp på direkten, som en protest mot NRKs behandling av midlertidig ansatte. NRK hadde ved utgangen av 2013 over 3.700 ansatte. Ifølge NRKs årsberetning var 215 av disse vikarer og 39 midlertidige, men NRK oppgir ikke noe konkret antall på tilkallings- eller korttidskontrakter. I årsberetningen anslår de dette til å utgjøre gjennomsnittlig 109 årsverk, men det er vanskelig å beregne da det skifter fort.

Blått kort

Henrik Seip er tillitsvalgt i NRK Super og har jobbet i NRK siden 2007. Han hadde flaks og fikk fast jobb relativt raskt.

- Det startet en hel haug vikarer samtidig med meg, og etter ett år fikk fagforeningen presset gjennom en rekke faste ansettelser, og jeg var en av de heldige. Jeg var veldig glad da jeg endelig fikk det blå kortet, forteller han og sikter til de personlige ID-kortene NRK-ansatte har, men som de midlertidige ikke har.

De midlertidige er utstyrt med grønne adgangskort med en stor «M» trykket på.

Også i 2007 var det fokus på NRKs bruk av midlertidig ansatte, særlig da Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) offentliggjorde sin undersøkelse som viste at blant NRKs ansatte under 30 år, var over halvparten midlertidige.

- Bruken av midlertidige er vel ganske høy i hele mediebransjen. I en mediebedrift jobber man veldig prosjektbasert, og det kan være utfordrende å holde et jevnt trøkk av faste ansettelser hele tida. Men det skal ikke gå på bekostning av de ansattes rettigheter, sier Seip.

Han tror det kan bli færre midlertidig ansatte i NRK framover etter at praksisen med «lufting» har fått stor oppmerksomhet.

- Men nå har de gjort ansettelsesstoppen de har snakket om så lenge til en reell ansettelsesstopp, og det fører til at vi blir færre folk på like mange oppgaver, sier han.

Juridisk redaktør Olav Nyhus i NRK mener at dommen fra i vår der en lengeværende vikar tok ut søksmål mot NRK, har skjerpet virksomhetens rutiner.

- Etter at avgjørelsen kom i vår, har vi iverksatt flere tiltak. Vi har fått til en bedre opplæring totalt, slik at også lederne kjenner regelverket bedre. Vi har også sett mer på forholdene ellers i virksomheten, sier Nyhus.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no