Kultur

Ny hukommelsessjef

Landets første kvinnelige riksarkivar, Inga Bolstad, har ingen bakgrunn fra arkiv eller historie. Men omstilling er hun god på.

- Utrolig spennende! sier Inga Bolstad (48) til Dagsavisen.

Hun ble i statsråd i går utnevnt til riksarkivar og leder for arkivverket.

- Riksarkivet og arkivverket er nasjonens hukommelse. Nå skal de gjennom store omstillinger. Det er der jeg kommer inn i bildet, sier hun.

En ledertype

Inga Bolstad har de siste 14 årene hatt lederstillinger i Skatteetaten. Først var hun avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 har hun vært direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS. Hun har hele tida vært en del av skatteetatens toppledelse og har hatt ansvar for både organisasjonstjenester og en større reorganisering i etaten.

- Mitt spesiale er ledelse og omstilling i store institusjoner. Jeg har ingen bakgrunn innen arkiv eller historie, jeg er mer en ledertype, sier Bolstad som ikke må forveksles med sin nesten-navnesøster Inga Bolstad, som er filosof, tidligere UiO-prorektor og nåværende leder for Senter for menneskerettigheter.

Digitalisering

Omstillingene Bolstad refererer til, dreier seg i største grad om overgangen til et mer digitalt arkiv.

- I Skatteetaten, hvor jeg kommer fra, har vi allerede vært gjennom store endringer i forbindelse med digitalisering. Nøyaktig hvordan denne overgangen vil se ut i Riksarkivet, vet jeg ikke ennå, men det er den vi skal se på framover. I Riksarkivet jobber det så mange dyktige fagpersoner at jeg er helt trygg på at den arkivfaglige biten er trygt ivaretatt. Jeg kommer til å starte med å lytte mye og sette meg inn i deres tanker, sier hun.

Over 1000 års minner

Arkivverkets viktigste oppgaver er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene og bidra til at private arkiver blir tatt vare på. Det oppbevarer nærmere 270.000 hyllemeter arkivmateriale, alt fra fragmenter fra før år 1000, til nåtidige dokumenter. Ting som nå skal digitaliseres, og slik bli tilgjengelig for enda flere.

- Både Bolstads bakgrunn og personlige egenskaper gjør at hun vil beherske oppgavene og utfordringene som riksarkivarstillingen byr på. Hun har tung og relevant erfaring som leder fra en stor, kompleks og viktig samfunnsinstitusjon. Dessuten har hun hatt ansvar for å lede store omstillingsprosesser, sa kulturminister Thorhild Widvey da Bolstad ble utnevnt.

Kulturministeren setter dessuten ekstra pris på at den nyutnevnte Riksarkivaren er kvinne.

Første kvinne

- Det gleder meg at vi endelig kan ønske velkommen den første kvinnelige norske riksarkivaren i historien. Det er sannelig på tide, sier Widvey.

Inga Bolstad synes det er artig selv.

- For jobben jeg skal gjøre spiller det nok mindre rolle om det er en kvinne eller en mann som utfører den. Men for samfunnet betyr det mye med kvinner i toppledelsen. Ikke minst i etater hvor det kun har vært menn så langt. Det er viktig at det kommer kvinner i ledelse generelt, sier Bolstad.

Bolstad etterfølger Ivar Fonnes, som fratrådte 1. juni da han fylte 70 år. Landets første riksarkivar var forfatteren Henrik Wergeland.

gerd.elin.sandve@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: