Kultur

Øyet som ser

To vidåpne øyne på hver sin skjerm overvåker forbipasserende i ankomsthallen på Oslo S. Det er klart for «Privatlivets fred» med søkelys på overvåking og personvern.

Sist fredag skrev Dagsavisen at Oslo er en av verdens mest overvåkede byer. I dag blir det verre, blant annet med manuell overvåking på Oslo S. Men alle får anledning til å se mappa si. «Privatlivets fred» omfatter fire kunstprosjekter og er laget på initiativ av Datatilsynet.

– Vi har allerede fått noen kommentarer, folk sier det er ubehagelig å bli sett hele tida, sier Synne Bull og kaster et blikk på øyet som vier seg ut på en stor skjerm. Hun har laget videoinstallasjonen ICU (Eye see you) sammen med Dragan Miletic og begge er spente på reaksjonene fra publikum.

– For oss som jobber med video og kamerabasert kunst står overvåkingsaspektet og inngripen i privatlivets fred sentralt. Det kommer naturlig, men vi har ikke arbeidet så direkte med temaet som nå, sier Synne Bull og legger til at verket kan leses på mange måter.

– Vi stiller spørsmål framfor å si noe konkret og håper at verket også kan skape undring hos betrakteren, sier Bull og Miletic.

Ingvild Kjær Tofte som studerer ved Kunstakademiet i Trondheim har med seg en flyttbar stand der hun skal tegne forbipasserende. Og «overvåkingen» på Oslo S virker, hun ble nesten stoppet av vektere da hun skulle rigge seg til med «Manuell overvåking».

– Jeg starter på et stille sted for å sjekke hvordan folk reagerer når jeg står her og tegner. Tegningene henges opp og samles i mapper for publikum har krav på innsyn i mappa si, sier Kjær Tofte muntert.

– Dette er en parodi på overvåking, det er ikke farlig. Det håper jeg folk skjønner. Kunst kan være noe som røsker folk ut av hverdagen og får oss til å tenke nytt. Jeg er med på prosjektet fordi det synliggjør sider ved overvåkingen, sier Ingvild Kjær Tofte.

De to andre kunstprosjektene er animasjonen «Venner» laget av Helene Torp og «Bomring DK58503» av Veronika Moen. Datatilsynet lyste ut konkurransen før jul og rundt 60 kunstnere meldte seg på.

Nyeste fra Dagsavisen.no: