Partileder Jonas Gahr Støre skal ha ønsket seg nestleder Trond Giske i den mektige finanskomiteen. Hadia Tajik, flyttes til arbeids- og sosialkomiteen. Partisekretær Kjersti Stenseng i midten.

Uro ulmer i Ap

I Arbeiderpartiet har en ordinær prosess om å konstituere en ny stortingsgruppe utviklet seg til et bikkjeslagsmål i kjølvannet av krisevalget.

Innenriks

Ingen i Arbeiderpartiet var fornøyde med 27,4 prosents oppslutning valgnatta, og fortsatt flertall for en borgerlig regjering.

Partiledelsen har likevel tegnet et bilde av et samlet parti som nå skal evaluere og forberede seg på å være en tøffere opposisjon på Stortinget.

Men i første omgang ser det ut til å gå hardest for seg internt.

Det var VG som først omtalte at partileder Jonas Gahr Støre ønsket nestleder Trond Giske som partiets finanspolitiske talsperson, og dermed plassere ham i Stortingets mest sentrale komité, finanskomiteen, på bekostning av Marianne Marthinsen.

Marthinsen har gitt uttrykk for at hun ville beholde posisjonen – Giske at han ønsket den. Torsdag gjorde partisekretær Kjersti Stenseng det klart at Giske og Støre får viljen sin.

Rådgivere trakk seg

Kort tid etter vrakingen av Marthinsen ble offentliggjort torsdag, meldte NRK at begge rådgiverne i finansfraksjonen trekker seg.

– De har gjort et selvstendig valg, og jeg tar det til orientering, sier Stenseng til Dagsavisen, og legger til at hun bare kjenner til oppsigelsene gjennom media.

– Kom det som en overraskelse?

– Det har jeg ingen kommentar til. Hvorvidt de har ønsket å si opp tidligere eller ikke, vet jeg ikke.

Stenseng leder valgkomiteen som skal fordele komiteer og verv på de 49 stortingsrepresentantene for den kommende perioden. Partiets andre nestleder, Hadia Tajik, blir parlamentarisk nestleder og går inn i arbeids- og sosialkomiteen. Partileder Støre fortsetter i utenriks- og forsvarskomiteen, og resten av kabalen legges innen 2. oktober.

Nå er en helt ordinær prosess som alle partier går gjennom før en ny stortingsperioden, blitt et bikkjeslagsmål i Ap.

– Kunne dere gjort noe annerledes for å unngå situasjonen partiet har havnet i?

– Når valgkomiteen møtes, starter vi med blanke ark. Folk skal få nye posisjoner, det er helt vanlig. Så er det slik at alle stortingsrepresentanter ønsker seg oppgaver i tida som kommer. Valgkomiteen skal da plassere folk som talspersoner og representanter i komiteene, sier Stenseng.

Hun mener det er naturlig at folk posisjonerer seg foran en ny stortingsperiode.

– Folk er sultne og lystne på nye oppgaver. Mye av spekulasjonene i media er basert på anonyme kilder. Det tar jeg med lave skuldre. Jeg ser en partiorganisasjon som er samlet og ser framover.

«Viktig og riktig»

– Hva ligger bak beslutningen om å flytte på Trond Giske?

– Det viktigste for oss nå, er at vi har to nestledere som skal inn i viktige verv. Vi ønsker å bruke dem på en best mulig måte for partiet, og både arbeidskomiteen og finanskomiteen er viktige for oss.

Hun trekker fram at både finans- og arbeidskomiteen kommer til å bli særlig viktige for Ap i tida framover. Da mener hun det er «viktig og riktig av partiledelsen å gå inn der».

– Trond er en engasjert og kvalifisert politiker, og en valgt nestleder. Summen av totalvurderingen gjorde at vi landet på dette, sier Stenseng.

Partisekretæren avviser at misnøyen har bredt om seg i partiet.

– Jeg tror jeg har ganske god oversikt over partiet nå. Landsstyret er meget samlet og optimistisk. Det kommer ærlige og gode tilbakemeldinger fra en sterk partiorganisasjon, og vi har fokus på jobben som ligger foran oss, og arbeidet fra mot valget i 2019.

Avviser maktkamp

Ap har to likestilte nestledere, som begge får nye oppgaver i den nye stortingsgruppa. Samtidig som Giske går inn i den mektige finanskomiteen, blir Tajik parlamentarisk nestleder ved siden av sin nye komitéplassering.

Overfor NTB avviser Giske at partiet har gjort kalkulerte grep for å ivareta maktbalansen mellom de to nestlederne.

– Vi er alle på samme lag. Det er ikke unaturlig at partiledelsen snakker oss imellom, og at partiet ser på gruppen på nytt, som en helhet, etter et valg, sier han til NTB.

Internt i Ap har flere reagert på det de har oppfattet som et forsøk fra Giske på å posisjonere seg i en eventuell fremtidig lederkamp i partiet. De peker på at Giske var sentral i utformingen av Aps mislykkede valgkampstrategi.

Også kjønnsperspektivet er blitt trukket fram som et argument i maktkampen mellom Giske og Marthinsen.

Det avviser partisekretær Stenseng.