Annonse
slår tilbake: Over tre ganger så mange arbeidsplasser ville forsvunnet uten regelendringene, mener næringsminister Monica Mæland. FOTO: MIMSY MØLLER

– Trusler sikrer ikke de ansatte

Det nytter ikke å true Color Line med å fjerne støtteordninger for å få dem til å bli i Norge, svarer næringsminister Monica Mæland (H).

Annonse
Innenriks

 

Hun reagerer kraftig på det hun kaller uetterrettelige påstander fra sjømannsorganisasjonene.

Les saken her: – Jeg har huslån og to barn

– De later som om forskriften er noe nytt som plutselig er oppstått, og at jeg kommer med forslag som er i strid med det fartsområdeutvalget la fram. Det er rett og slett ikke riktig. Utvalget kom fram til kompromisser som alle kunne leve med, var beskjeden jeg fikk, og disse har vi lojalt fulgt opp fra regjeringens side, sier Mæland.

Mæland kaller forskriftsendringen en ren teknisk justering.

– Alle visste at denne ordningen måtte notifiseres i ESA. Vi jobbet tett opp mot dem for å notifisere den i tråd med utvalgets forslag, men det lot seg ikke gjøre. Men det er en rent teknisk justering, sier hun.

Kunne vært verre

Ifølge næringsministeren er alternativet å miste 2.500 arbeidsplasser.

– Jeg forstår at det er veldig vanskelig når Color Line sier at opptil 700 ansatte kan miste jobben. Dette var noe vi dessverre var veldig klar over også for to år siden da utvalget kom med sin innstilling. Alternativet er at vi mister ikke 700, men 2.500 arbeidsplasser, dersom Color Line flagger ut til Danmark. Det var en situasjon vi måtte forhindre, og det er bakgrunnen for kompromisset alle har fulgt opp til nå, men der sjømannsorganisasjonene nå tar en omkamp, sier Mæland.

Hun mener det er helt feil oppskrift å ta fra Color Line goder slik at det blir mindre lønnsomt for dem å flytte til Danmark.

– Trusler sikrer ikke norske arbeidsplasser. Color Line står fritt til å flagge ut, og vi kunne satt stille og sett på at det skjedde. I stedet har vi jobbet for å styrke rammebetingelsene.

Avventer ESA

Konserndirektør Helge Otto Mathisen i Color Line vil verken bekrefte eller avkrefte at 700 ansatte vil bli sagt opp dersom Mælands forslag går gjennom. Han ønsker heller ikke å kommentere beskyldningene om sosial dumping.

– Den forskriften som nå ligger ute på høring, bygger på fartsområdeutvalgets innstilling. Rapporten viser behovet for at vi, som alle andre rederier som ønsker å være i Norge, har internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår. Ut over det synes vi det er riktig å avvente til ESA har sagt sitt, og forskriften i så fall blir gjeldende, før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre, sier Mathisen.

Annonse