Arne Treholt sammen med advokat Arne Haugestad holder pressekonferanse etter at Treholt ble benådet av Kongen i statsråd i 1992.

Nytt Treholt-spørsmål i Høyesterett

Høyesterett skal ta stilling til medienes krav om innsyn i lydopptakene fra Treholt-saken, har Høyesteretts ankeutvalg avgjort.

Mediene argumenterte med at å nekte innsyn i lydopptakene er en krenkelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10, og at dette er et inngrep i ytringsfriheten. Saken skal avgjøres av Høyesterett i avdeling med fem dommere og det skal holdes muntlige forhandlinger.

Borgarting avviste

Saken ble fremmet for Høyesteretts ankeutvalg etter at Borgarting lagmannsrett i mai nok en gang avviste medienes begjæring om tilgang til lydbåndopptakene fra Treholt-saken.

Høyesteretts ankeutvalg behandlet denne saken for andre gang etter at de i mars kom til at Borgarting lagmannsrett begikk en saksbehandlingsfeil ved at retten ikke tok stilling til om vilkårene for innsyn materielt sett er oppfylt.

Mediene anket avgjørelsen inn for Høyesterett i desember i fjor. Lagmannsretten kom til at Politiets sikkerhetstjeneste ikke behøvde å utlevere opptak fra rettssaken mot Arne Treholt.

Lagmannsretten mente det ikke var grunnlag i straffeloven for å gi innsyn i materialet fra den lukkede delen av rettssaken.

Medhold i tingretten

Opprinnelig fikk norske medier medhold i Oslo tingrett, men PST anket videre til lagmannsretten, som ga PST medhold.

Mediene som står bak anken er Morgenbladet, P4, Vårt Land, Klassekampen, TV 2, Aftenposten, Norsk Redaktørforening, VG, Stavanger Aftenblad, Nordlys, Dagsavisen, Nettavisen, Dagbladet, Fædrelandsvennen, NRK, Utrop, Norsk Presseforbund og Bergens Tidende.