Steinar 
Olsen. FOTO: JAN RUNE EIDE

I hardt vær

Steinar 
Olsen (44) er daglig leder i Stormberg. Fikk kritikk da han uttalte at folk bør gå på jobb selv om de er syke.

Du har fått mye kritikk de siste dagene. Føler du kritikken mot deg har vært berettiget?

- Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at det er godt at noen setter sykefravær og holdninger på dagsorden. Samtidig har jeg forståelse for at noen mener jeg var litt for spisset i budskapet når jeg nevnte sykdomstilfeller. Jeg ser at det var et uheldig valg av eksempler. Men vi trenger en fordomsfri debatt om hvorfor vi har et for høyt nivå på sykefraværet i Norge

Hva tror du dere i Stormberg kan gjøre for å få ned sykefraværet til deres uttalte mål på fire prosent?

- Vi vil fortsette å fokusere på trivsel og åpenhet. I Norge har vi verdens beste sykelønnsordning. For å bevare denne ordningen er det viktig at vi klarer å diskutere åpent og fordomsfritt hvordan vi sammen kan klare å få ned fraværet. I Stormberg snakker vi åpent omkring holdninger til sykefravær og den omtalte videobloggen har bidratt til flere gode forslag til hvordan vi kan klare å få ned sykefraværet.

Mener du folks terskel for å holde seg hjemme burde vært høyere enn den er i dag?

- Terskelen varierer fra person fra person. Noen holder seg hjemme seg fordi de føler seg nedstemt en dag eller har litt vondt i kroppen. Andre går på jobb i de samme tilfellene. Jeg har signalisert at det er helt greit å komme på jobb selv om man ikke kan yte fullt. Arbeidslivet skal ikke kun være for de 100 prosent friske. Jeg har flere kolleger som er kronisk syke, men stiller opp på jobb dag etter dag. Mange opplever at arbeid kan være god medisin. Det er bra for arbeidsfellesskapet at en som er frisk nok faktisk kommer på jobb.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

- Det er flere, men en jeg husker som jeg leste for kort tid siden er «Fortellinger fra livet» av psykoanalytikeren Stephen Grosz. En veldig tankevekkende og interessant bok.

Hva gjør deg lykkelig?

- Å være sammen med familien.

Hvem var din barndomshelt?

- Jeg var svoren Elvis-fan på barneskolen. Han døde den dagen jeg begynte på skolen, og alt mediefokuset gjorde at jeg stiftet bekjentskap med hans musikk.

Hva misliker du mest ved deg selv?

- Jeg synes trening er et ork. Jeg er glad i å gå tur, men ikke treningssentre eller å bruke mye tid med vekter. Jeg kunne nok hatt godt av å trene mer.

Hva gjør du når du skeier ut?

- Da bestiller jeg takeaway. Jeg er god kunde hos Peppes Pizza.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

- Global oppvarming og klimakrisen er vår tids største utfordring. Det er en viktig sak og noe jeg allerede har gått i tog mot.

Er det noe du angrer på?

- Jeg prøver å ikke angre, men heller lære av feilene og se framover.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

- Jeg skulle gjerne utfordret Siv Jensen på noen punkter. Spesielt bør statsbudsjettet vie mer penger til kampen mot klimaendringer og legge til rette for et grønt skifte. Man bør og ta vare på den norske varehandelen ved å ikke gi moms- og tollfri handel for utenlandske nettbutikker. Varehandelen er en viktig inngang til arbeidslivet for unge, og en bransje som inkluderer mange mennesker med hull i CV-en.

frode.nagel.dahl@dagsavisen.no