Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener lovforslaget til de rødgrønne ikke er godt nok. FOTO: ARNE OVE BERGO

- Lovforslaget 
ikke godt nok

TERRORTRUSSEL: Ap kritiserer regjeringen for å somle med loven om Forsvarets bistand til politiet. Justisminister Anundsen legger fram et nytt lovforslag. Det gamle var for dårlig.

Lovforslaget som skulle regulere hvordan forsvaret skal bistå politiet, er blitt liggende hos regjeringen, skrev Dagens Næringsliv i går.

- Regjeringen viser ikke mye handlingskraft hvis de har latt lovforslaget bli liggende et helt år, fastslår leder i justiskomiteen, Hadia Tajik (Ap).

11. juli i fjor sendte den rødgrønne regjeringen forslaget ut på høring, med frist satt til 11. oktober samme år. Men etter regjeringsskiftet har lovforslaget stoppet opp.

 

- Hard medfart

Anundsen avviser at loven ville påvirket dagens situasjon, med en konkret terrortrusselen rett mot Norge.

- Arbeidet med bistandsloven har ingenting med den aktuelle situasjonen å gjøre, og håndteringen av situasjonen ville ikke blitt annerledes med ny lov, mener Anundsen.

Han sier videre at arbeidet med bistandsloven er blitt forsinket fordi den forrige regjeringens forslag fikk hard medfart i høringsrunden.

- Regjeringen mener høringen viser at lovforslaget fra den forrige regjeringen ikke er godt nok til å bli lagt fram for Stortinget, sier Anundsen til Dagsavisen.

De blåblå vil legge fram et nytt lovforslag for Stortinget, men vil ikke utdype når, eller hva regjeringen mener ikke holder mål.

- Regjeringen vil legge fram nytt forslag for Stortinget så snart det er praktisk mulig, sier Anundsen.

 

- Burde vært lagt fram

Lovforslaget ble utarbeidet som en følge av 22. juli-terroren i 2011. Noe av bakgrunnen for det skal være å fjerne enhver tvil om at forsvarets bistand til politiet er i strid med grunnloven, og gi den rette lovhjemmelen for slik bistand.

Tajik mener regjeringen har brukt mer enn rimelig tid på behandlingen av lovforslaget.

- Er det snakk om marginale endringer, burde det vært mulig å legge fram et lovforslag for Stortinget før jul i fjor. Om de har ønsket å gjøre noen større endringer var det mulig å legge det fram før sommeren, sier hun til Dagsavisen.

sofie.prestegard@dagsavisen.no