Under klimatoppmøtet i Marrakech har byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) blant annet deltatt i diskusjoner med politikere fra California, Ontario, Wales, Marshalløyene samt sjefen for FNs utviklingsprogram.

Klar for klimakutt

– Vi kan ikke vente med klimakutt. 2020-målet må stå fast, fastslår Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg.

Innenriks

 

I forrige uke ble det kjent at regjeringen ikke har noen plan for hvordan den skal klare å kutte CO2-utslippene med 7 millioner tonn innen 2020, selv om dette er klimaforlikets mål.

– Jeg jobber mer med planen for 2030, uttalte klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Ikke godt nok, mener Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

– Hvis vi skal ha noen som helst mulighet til å nå 1,5-gradersmålet, må utslippene kuttes nå og fram mot 2020. Det holder ikke å snakke om hva som kanskje skal gjøres om 15 år, understreker hun.

– Slik har det vært gjennom mange år. Hver gang et mål nærmer seg, finner norske politikere seg en nytt mål fram i tid i stedet for å handle, tilføyer byråden.

Les også: De handler mens politikerne prater

– Plan om 50 prosent kutt

I motsetning til den tre år gamle regjeringen, har det drøyt ett år gamle byrådet i Oslo allerede en plan for store utslippskutt innen 2020.

– Vi vil kutte utslippene med 50 prosent sammenlignet med utslippene i 1991. Det innebærer kutt på rundt 800.000 tonn CO2, forteller Berg.

Regjeringens mangel på plan kan resultere i en stikk motsatt utvikling nasjonalt. Avstanden til målet fastsatt i klimaforliket ble i fjor større enn det hadde vært, i og med at utslippene da økte med 1,5 prosent.

Denne uken har Berg vært i Marrakech hvor FNs 22. klimatoppmøte nå går mot slutten. Der har hun snakket med flere som mener at verdens byer må stå opp for klimaet når toppolitikere og regjeringer ikke makter å gjøre det samme.

– Ikke-statlige aktører, ikke minst byene, blir viktigere og viktigere for å få til klimakuttene. Alt det som skjer i mange byer over hele verden når det gjelder dette, er både veldig spennende og inspirerende. Byene vil ofte mye mer enn de nasjonale styresmaktene, sier Berg.

Dette ønsket om handling er vel begrunnet.

– Byene står for om lag 70 prosent av verdens klimautslipp. Dermed er de både en viktig del av problemet og løsningene, sier Berg.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Det gode liv

Hun mener de nødvendige klimakuttene på ingen måte er noe befolkningen trenger å grue seg til.

– Det er stor sammenheng mellom klimakutt og det gode liv i byene, i og med at de blant annet fører til bedre luft, flere grøntområder og bedre plass når bilene forsvinner.

Her er noen av de viktigste elementene i byrådets plan om utslippskutt:

Utslippene fra transportsektoren skal reduseres blant annet ved økte takster i bomringen og lavutslippssoner. Det skal dessuten legges bedre til rette for å gå, sykle og reise kollektivt. Omfattende utslipp fra oljefyring opphører ved utfasing av oljefyrer. Karbonfangst på Klemetsrudanlegget er også et sentralt element i planen.

Les også: Følger ikke egne klimaråd