Fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot og Kunnskaps- og integreringsminister (nestleder i høyre) Jan Tore Sanner (H) på Høyres sentralstyremøte.

Fikk nei fra Sanner - tror på ja til eggdonasjon

Unge Høyres leder Sandra Bruflot tror ikke flertallet på Høyres landsmøte støtter forslaget fra partiets prinsipprogram-komité.

Av Aslak Bodahl

– Min oppfatning er at innstillingen fra prinsipprogram-komiteen om å si nei til eggdonasjon ikke reflekterer helt det landsmøtet mener. I fjor var inntrykket mitt at landsmøtet var for, men da ble det bestemt å utsette spørsmålet til i år, sier Bruflot til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Flertall på seks sa nei

På partiets sentralstyremøte mandag la nestleder Jan Tore Sanner fram prinsipprogram-komiteens forslag til hva partiet skal mene om bioteknologi. Et flertall på seks gikk imot å tillate eggdonasjon, mens et mindretall på tre sa ja.

Sanner tilhører den konservative fløyen som sier nei. Bruflot er en av dem som går motsatt vei.

For flertallet i prinsipprogram-komiteen er det viktig at «barn som kommer til verden ved eggdonasjon vil ha en «genetisk mor» som har donert eggcellen og en «biologisk» mor som har båret det gjennom svangerskapet». Derfor rokker dette ved den «grunnleggende tryggheten barnet alltid har hatt om at den som føder barnet er dets genetiske mor».

– Innstillingen var en annen den jeg hadde håpet på. Vi må bare gjøre en bedre innsats før landsmøtet i april og sørge for at flertallet sier ja. Det betinger at vi jobber bra i fylkene, sier hun.

Rart å si nei

Bruflots viktigste argument for å tillate eggdonasjon er å hjelpe ufrivillige barnløse med å få barn.

– Det vanligste argumentet for å si nei er at man ikke kan sidestille egg- og sæddonasjon. Men så lenge eggdonasjon handler om voksne kvinner som frivillig ønsker å gå igjennom en hormonbehandling og et medisinsk inngrep, er det rart at vi som politikere skal si nei fordi det er en stor belastning for dem som gjør det, mener hun.

Bruflot synes også argumentet om hvem som er de genetiske foreldrene blir litt utdatert.

– Det finnes mange barn med ulike familiekonstellasjoner, men som har en trygg og god oppvekst. Barn havner ikke i en identitetskrise eller får det problematisk selv om de ikke deler gener med mor. Man sier ikke det samme om far fordi vi har tillatt sæddonasjon i Norge siden før krigen, påpeker hun.

Prinsipprogram-komiteen sier for øvrig ja til assistert befruktning for enslige. Sakene avgjøres endelig på landsmøtet 6. til 8. april.

I utakt med egne velgere

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Ap, mener Høyres avgjørelse om å si nei til eggdonasjon ikke samsvarer med at partiet ønsker å framstille seg som et likestillingsparti.

– Det er skuffende at Høyre vil nekte kvinner den samme hjelpen som menn har hatt siden krigen. Norge er eneste land i Norden som ikke har tilbud om eggdonasjon, sier Kjerkol til ANB.

– Det å forskjellsbehandle kvinner og menns arveanlegg fordi mor er viktigere biologisk enn far, er det vanskelig å argumentere rasjonelt for i 2018. Her er Høyre helt i utakt med resten av samfunnet og egne velgere, sier Ap-politikeren, og legger til at 67 prosent av Høyres velgere er for å likestille egg- og sæddonasjon.

Hun øyner likevel et lite håp om å oppnå flertall for eggdonasjon i Stortinget.

– Det kan gå gjennom hvis regjeringspartiene fristiller stortingsrepresentantene sine når det snart skal stemmes over den nye bioteknologimeldingen, poengterer hun.

(ANB)