Reportasje

Funn av negativer gir unikt innblikk i den mystiske Stavanger-kvinnens liv

På begynnelsen av 1900-tallet var hver fjerde fotograf i Norge en kvinne. Yrket appellerte særlig til ugifte og uavhengige. Hvorfor var det slik? Kanskje finnes svaret i bildene til stavangerkvinnen Hannchen Jacobsen.

Motiv fotografert gjennom speil i Hannchen Jacobsen & Cos atelier i Kirkegt. Fotografiet hører til arkivet etter Hannchen Jacobsen og Rachel Johnsen, som drev fotoforretning og -atelier sammen fra 1904 til1908. Til v. Rachel Johnsen, Hannchen Jacobsen