Drammen

Nytt rusomsorgstilbud i Drammen på vent

Drammen Eiendoms klage på DrammensGården-vedtaket har endt opp hos Fylkesmannen i Oslo og Viken etter kommunesammenslåingen.

Drammen bystyre vedtok i fjor å kjøpe Nedre Eik Gård i Svelvik for å etablere et rehabiliteringstilbud for tidligere rusmisbrukere, kalt DrammensGården.

Ifølge leder i Drammen Eiendom KF, Gjermund Riise Brekke, la Drammen kommune og Drammen Eiendom KF inn bud på morellgården som stod til salgs for 14.5 millioner kroner i fjor, men konsesjonssøknaden ble avslått av Svelvik kommune, anket og sendt til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Sendt videre

– Vi trodde saken skulle bli behandlet av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark før jul, men nå har den blitt overført til Viken. Så nå avventer vi tilbakemelding derfra, sier Brekke.

Brekke forklarer at saken ble videresendt etter nyttår fordi Svelvik kommune nå er en del av Drammen kommune og Viken fylke.

Avslått av Svelvik

Ifølge Svelvikposten ble Drammen Eiendoms konsesjonssøknad avslått av kultur- og byutviklingsvalget i Svelvik kommune 4. juni 2019. Dette klaget Drammen Eiendom på, da de mente at vedtaket var ugyldig. Klagen ble også avslått.

– Det ligger en konsensus, slik jeg oppfatter det, at man ikke skal ha rusomsorg inn i Svelviks landbruksnæring, uttalte Kristin Surlien (H) til Svelvikposten etter vedtaket om å videresende klagen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Håper på positivitet

Nedre Eik Gård i Svelvik kan bli DrammensGården.

Virksomhetsleder for psykisk helse og rusarbeid i Drammen, Thor Martinsen, har jobbet med DrammensGården-prosjektet siden det startet i 2017. Han forteller at det har vært mye tanker og planer rundt prosjektet, og han håper at det går i orden når saken blir behandlet hos landbruksmyndighetene.

– Gårdens nabolag er positivt innstilt, og jeg håper det nye kommunestyret i den nye kommunen også vil være positive til DrammensGården, sier Martinsen.

Medikamentfritt

Dersom Fylkesmannen i Oslo og Viken gir klarsignal til DrammensGården-prosjektet, vil Nedre Eik Gård ifølge Martinsen bli et medikamentfritt rehabiliteringstilbud for tidligere rusmisbrukere som trenger rammer for å kunne komme seg tilbake til en normal hverdag.

– Planen er at tre-fire brukere bor på gården i startfasen, sammen med mentorer med brukererfaring som har kommet lenger i løpet. Det vil også være ansatte på gården på dagtid, forteller Martinsen.

Nabo-samarbeid

DrammensGårdens konsept går ifølge Martinsen ut på at brukerne skal utføre aktiviteter og arbeid knyttet til gården.

– Vi har inngått et samarbeid med nabogården i forhold til morellproduksjon, og vi håper på å kunne etablere aktiviteten på DrammensGården. Vi starter som sagt med tre til fire boende brukere som skal bo på gården i tre år, men vi vil utvide tilbudet på sikt, sier Martinsen.

Nulltoleranse for rus

DrammensGården skiller seg særlig ut fra andre behandlingsstilbud for tidligere rusmisbrukere da det er nulltoleranse for bruk av rusmidler.

– Dersom noen skulle bli tatt i å bruke rusmidler, avsluttes tilbudet umiddelbart. Ved andre institusjoner får man gjerne en ny sjanse, men under vårt konsept må man eventuelt gå igjennom hele søknadsprosessen på nytt, forklarer Martinsen.

Konseptet er ifølge Martinsen hentet fra lignende opplegg i San Patrignano i Italia og på Jegersberg gård i Kristiansand.

Rehabiliterings-landsby

Mari Tandberg er daglig leder for DrammensGården.

Daglig leder for DrammensGården-prosjektet, Mari Tandberg, forteller at hun har besøkt San Patrignano utenfor Rimini i Italia to ganger, hvor modellen opprinnelig er hentet fra.

– Dette stedet er anerkjent i hele verden. Det ble etablert for 40 år siden, og her er det ikke bare rusomsorgstilbud på en gård, men i en landsby med over 1.000 innbyggere hvor de tidligere rusmisbrukerne bor og jobber i minst tre år.

Ifølge Tandberg klarer over 70 prosent av de som har vært til rehabilitering ved San Patrignano å holde seg rusfrie og å få et normalt liv etter oppholdet.

Finnes også i Norge

Tandberg forteller at også rehabiliteringstilbudet på Jegersberg gård i Kristiansand - etablert i 2014 - er inspirert av San Patrignano. Også de kan vise til gode resultater.

– Alle som har bodd på Jegersberg gård i minst tre år er nå enten ute i jobb eller utdanning. Her må også beboere være i minst tre år- men man kan også velge å bli så lenge man ønsker. Da har man ikke noen tidsfrist for når man skal kunne takle hverdagen med jobb og bolig, sier Tandberg.

Etterlengtet tilbud

Slik vil det også bli på DrammensGården dersom Fylkesmannen i Oslo og Viken tar Drammen Eiendoms klage til følge. I tillegg er det planlagt et spesifikt opplegg for de potensielle brukerne ved DrammensGården.

– Det vil først og fremst handle om arbeid og bo-trening. Det første året vil brukerne fokusere mest på seg selv og det å fungere uten rus. De vil jobbe hver eneste dag, og få tilbud om utplassering i bedrift eller å delta på skole eller kurs. De vil få hjelp til økonomiske utfordringer, relasjoner, skole og jobb, forklarer Tandberg og legger til:

– Vi har ansatt Ingrid Sand Ekeberg som sosialfaglig koordinator. Hun er sosionom med landbrukserfaring, og hun vil kunne hjelpe- og følge opp brukerne rundt med tanke på Nav, økonomi med mer.

Tandberg forteller at DrammensGården allerede er etterlengtet, da flere beboere i Drammen kommune er interesserte i tilbudet. Om DrammensGården-søknaden til slutt blir innvilget, skal hovedhuset pusses opp i rundt tre måneder, og deretter vil gården stå klar til å ta imot beboere.

Mer fra Dagsavisen