Drammen

Mobilforbud 
får krass kritikk

MOBILFORBUD: Galterud skole er avhengig av Foreldrerådets arbeidsutvalg for å kunne innføre mobilforbud for elevene. Blir forslaget vedtatt, vil det være kontroversielt. Kunnskapsministeren mener skolene selv må bestemme mobilregler.

Dagsavisen Fremtiden skrev i går om rektor Lillian Eilertsen på Galterud skole som i møte med Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) har med seg et forslag om å inndra mobiltelefonen til elevene i skoletida.

Elever mobber hverandre og publiserer bilder av medelever uten tillatelse. Konsekvensene er store for dem som blir utsatt for slik trakassering, og rektoren ved Galterud mener at de nå har vurdert inndragning av mobiltelefonene som ett tiltak i den kampen.

Forslaget møter stor skepsis. Anne Sofie Portaas, utviklingsansvarlig for skoleverket i Drammen, mener at forbud ikke er veien å gå.

Foreldrenes ansvar

- Hovedregelen må være at man ikke klarer å stoppe denne problematikken med forbud, sier Portaas.

- Det må kunnskap og konsekvenser til for å få bukt med problemene vi har med sosiale medier og mobilbruk i skolen, og foreldrene må på banen, sier hun.

Lederen for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Christopher Beckham, er også skeptisk til forslaget og mener at dette mer er et foreldreansvar enn skolens ansvar.

- Det kan kanskje virke i skoletida. Men man blir ikke kvitt problemet av den grunn, sier Beckham.

- Det må være dialog mellom rektor og FAU, rektor og elevrådet om dette. Vi må ha en holdningskampanje rundt nettmobbing, og man må være tydelige på at det slås ned på dem som nettmobber, sier Beckham, som også etterlyser at foreldrene tar mer ansvar.

- De må kunne si til barna sine at «mobiltelefonen legges igjen hjemme», sier han.

En sunn diskusjon

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) mener at Galterud skole skal få bestemme selv hvilke regler som skal gjelde for mobilbruk på skolen.

- Skolene kan bestemme dette gjennom de ordensreglene hver skole har, sier hun til Dagsavisen Fremtiden.

- Jeg synes det er fornuftig å diskutere hva slags rammer en skole skal ha, og jeg tror forslag av denne typen skaper en sunn diskusjon med tanke på å gjøre elever og foreldre mer bevisste på problematikken, sier Kristin Halvorsen.

Makter ikke å følge med

Anne Sofie Portaas i Drammen kommune innrømmer at problemet vokser så fort at det nesten er umulig å følge med.

- Det dukker opp nye ting hele tida, og vi ser nesten ikke enden på problemet. Derfor er det viktig at foreldre tar et ansvar for sine barns nettbruk, sier hun.

- Hvilke tiltak mener du kan bidra til å beskytte barn og unge mot disse utfordringene?

- Alle elever i drammensskolen vet at vi slår hardt ned på regelbrudd når det kommer til mobilbruk og sosiale medier. Vi kontakter foreldre og politianmelder om det er alvorlig nok, og sammen med god informasjon viser vi eleven at dette er alvorlig, sier Portaas.

ronny.johnsen@dagsavisen.no