Nyheter

Frykter dyrere elbilparkering over hele landet

Elbilforeningen mener statsbudsjettet tar oss lenger bort fra målet om kun nullutslippsbiler i 2025.

Statsbudsjettet inneholdt som ventet flere avgifter for elbilistene. Flere av disse rammer de mange som fremdeles venter på familiens nye tilskudd på fire hjul, som innføring av moms for elbiler på den delen av kjøpesummen som er over 500.000 kroner.

Regjeringen foreslår også å øke omregistreringsavgiften for elbiler til samme nivå som personbiler.

I tillegg til de allerede varslede økte avgiftene, innføres en vektavgift for bilene som importeres til Norge. Dette skal gjelde for alle personbiler, også elbiler.

Straffer elbilister

Den nye vektkomponenten i engangsavgiften beregnes til 12,5 kroner per kilo av bilens egenvekt over 500 kilo.

Det er problematisk, mener Arnt-Einar Litsheim, leder i Buskerud elbilforening.

– Elbiler er generelt sett tyngre enn vanlige biler. Det er en klar vridning i favør av fossilbiler, og stikk i strid med den overordnede målsettingen Norge har om kun nullutslippsbiler innen 2025.

Ifølge Teknisk Ukeblad var Tesla Norges mest solgte bil i fjor. Mens Tesla X ligger på 2,8 tonn, ligger Nissans X-trail på rundt 2 tonn.

Det betyr at nye Tesla-eiere fra neste år må ut med 10.000 kroner mer enn de som går for konkurrenten, gitt at regjeringens budsjettforslag blir vedtatt.

---

FAKTA

  • Å innføre moms for elbiler på den delen av kjøpesummen som er over 500.000 kroner. Dette grepet har også tidligere blitt varslet.
  • Å åpne for at det kan fastsettes en takst på inntil 70 prosent av ordinær takst for lette nullutslippskjøretøy i eksisterende og framtidige bompengeprosjekt. I dag er denne grensen på 50 prosent.
  • Kommunene kan selv fastsette pris på parkering for elbiler på offentlige parkeringsplasser.
  • Å innføre en økt sats i omregistreringsavgiften for elbiler til samme nivå som personbiler.
  • Å innføre en ny vektkomponent i engangsavgiften. Dette skal gjelde for alle personbiler, også elbiler. Det skal beregnes engangsavgift med 12,5 kroner per kilo av bilens egenvekt over 500 kilo.
  • Å likestille elbiler og andre biler i beskatningen av firmabiler. Regjeringen foreslår å fjerne verdsettingsrabatten for elbiler, som per 2022 er på 20 prosent.
  • Samtidig vil regjeringen kutte i drivstoffavgiften.

Kilde: NRK

---

Frykter dyrere parkering

Men det er ikke bare nybileierne som fra 2023 kan få en dyrere kjøreopplevelse.

Regjeringen foreslår også å å gjøre endringer i de nasjonale føringene for bom og parkering.

Frem til nå har regjeringen sagt at offentlig parkering skal være halvparten så dyr for de som kjører elektrisk som fossilbil.

Men fra 2023 er det fritt frem for kommunene å bestemme hvor dyr parkeringen skal være for elbilister i forhold til andre bilister.

– Det vil i praksis bety at mange kommuner vil legge seg på tilnærmet samme pris for elbilister som fossilbiler, mener Litsheim.

Frykter mange avbestilte elbiler

Stortinget har satt et mål om at alle nybiler i Norge skal være nullutslippsbiler innen 2025. Per nå er kun 18 prosent av alle biler på norske veier elbiler.

Med store forsinkelser på elbilkomponenter, har mange ventet lenge på sin nye elbil. Litsheim er redd de som fremdeles ikke har fått bilen sin før avgiftsendringene trer i kraft, heller vil se mot fossilbil.

– Når man innfører ordninger som gjør det mindre lukrativt med elbiler, samtidig som det er mangel på komponenter og usikkerhet rundt moms, drar alt i feil retning. Skal vi nå målet om kun nullutslippsbiler i 2025, må det være billigere å bruke elbil enn fossil. Med grepene fra regjeringen risikerer vi det motsatte.

Regjeringen har i lengre tid varslet at statsbudsjettet vil bære preg av redusert oljepengebruk, og at det vil være behov for å øke inntektene. Litsheim tror dette kan ødelegge Norges gode rykte i elbilverdenen.

– Her risikerer de at den positive utviklingen Norge er internasjonalt kjent for, stopper opp fordi politikerne blir for ivrige på å hente inn penger. Her er det viktig at regjeringens budsjettpartner, SV, er på ballen og ser til at det holdes fokus på klimamålsettingene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen